Κυριακή, Νοεμβρίου 20, 2016

Recherche: «Les représentations des élèves pour les solutions chimiques»


UNIVERSITE D’ EGEE

DEPARTEMENT  PEDAGOGIOUES DE RHODES  
SECTION  D’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE 

RECHERCHE : « LES REPRÉSENTATIONS DES ELEVES POUR  LES SOLUTIONS CHIMIQUES»


Τετάρτη, Νοεμβρίου 02, 2016

Ερευνητική εργασία: "Οι αναπαραστάσεις των μαθητών για τα διαλύματα".1.     Εισαγωγή
Η διάλυση είναι μία πολύ βασική έννοια στον χώρο των Φυσικών Επιστημών. Καθώς παίζει σημαντικό ρόλο σε πληθώρα φυσικών φαινομένων, πιστεύουμε ότι οι μαθητές του Δημοτικού θα έπρεπε να έχουν από νωρίς μια σαφή αντίληψη για τα διαλύματα.
Ήδη από το Νηπιαγωγείο, γίνεται αναφορά στα διαλύματα αφού, όπως έχει διαπιστωθεί, η ιδιότητα της ζάχαρης, του αλατιού, κτλ. να διαλύονται στο νερό είναι αντιληπτή και κατανοητή από τα νήπια (βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο,

Κυριακή, Οκτωβρίου 09, 2016

Όλη η αλήθεια σε 13 λεπτά.

Σε μια μοναδικής ειλικρίνειας 13λεπτη συνέντευξη, ο Τάκης Λαζαρίδης, αριστερός με 15 χρόνια φυλακή και καταδιώξεις, συγγραφέας του βιβλίου "Ευτυχώς, ηττηθήκαμε σύντροφοι" παραδίδει ένα μάθημα πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας με αλήθειες οι οποίες είναι δύσκολο να ειπωθούν  από άλλους :
"Απολογούμαι γιατί έχω ευθύνες ως μέλος του κόμματος. Εμείς ευθυνόμαστε για τον Εμφύλιο και το χειρότερο είναι ότι μετά ρίξαμε την ευθύνη στους άλλους, στους Άγγλους, τους Αμερικανούς, κτλ. Δηλαδή, ζητάμε και τα ρέστα. Το δράμα είναι ότι μετά νικήσαμε τον πόλεμο της προπαγάνδας, σήμερα έχουμε φτάσει στην πολιτική κηδεμονία και γι'αυτό η χώρα έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει.Αποδείχθηκε ότι οι Δεξιοί είχαν δίκιο να διαφωνούν μαζί μας γιατί εμείς αγωνιζόμασταν να κάνουμε την πατρίδα "στρούγκα" των Σοβιετικών - η ιστορία έδειξε τι συνέβη στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Θα έπρεπε να αποτίουμε φόρο τιμής όχι μόνο στους αγωνιστές της Αριστεράς αλλά και στους αγωνιστές της Δεξιάς. Να τους καλούμε σε κοινές εκδηλώσεις και να κλαίμε όλοι μαζί. Η Αριστερά έχει ευθύνη για τη σημερινή χρεοκοπία γιατί δική της ιδεολογική κυριαρχία είναι το "Τσοβόλα δώστα όλα" και οι απεργίες για διεκδίκηση σκανδαλωδών προνομίων που δεν δικαιούμασταν γιατί δεν είχαν αντίκρισμα στην παραγωγή".


Τρίτη, Οκτωβρίου 04, 2016

Bιβλιοπαρουσίαση: Ι.Ν. Παρασκευόπουλος, "Κλινική Ψυχολογία"


Μια εξαιρετική εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία από ένα καλογραμμένο βιβλίο. Περιληπτικά, σύμφωνα με τον Ι.Ν.Παρασκευόπουλο:

Σάββατο, Οκτωβρίου 01, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: Δια βίου μάθηση και κίνητρο του κέρδους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.      Περίληψη
2.      Εισαγωγή
3.      Η Διά Βίου Μάθηση
4.      Η κερδοσκοπική μάθηση: «Learning»
4.1. Εξωσχολική κερδοσκοπική μάθηση
4.2.Ακαδημαϊκός καπιταλισμός
5.      Κριτική
6.   Συμπεράσματα
7.   Βιβλιογραφία1.      Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί  μια βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με την έννοια της «Διά Βίου Μάθησης». Διερευνάται η θεώρησή της από τους Διεθνείς Οργανισμούς και παρουσιάζεται περιληπτικά η εξέλιξή της στον ελληνικό χώρο. Αφετέρου, παρουσιάζεται η σχέση της Διά Βίου Μάθησης με την «κερδοσκοπική μάθηση», όπως αυτή αναλύεται από τους περισσότερους μελετητές και όπως συνδέεται με την έννοια του «ακαδημαϊκού καπιταλισμού». Η κριτική που παρουσιάζουμε είναι τόσο υποστηρικτική, όσο και επικριτική.
Λέξεις-κλειδιά: Διά Βίου Μάθηση, κερδοσκοπική μάθηση, Learning, ακαδημαϊκός καπιταλισμός, γνωστικός καπιταλισμός.

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: Η σχολική κουλτούρα.


Σύμφωνα με τον Schein (1985), η σχολική κουλτούρα είναι "ένα σύστημα βασικών παραδοχών, που ανακαλύπτονται ή αναπτύσσονται από μια συγκεκριμένη (σχολική) ομάδα, όταν μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής και εσωτερικής ενσωμάτωσης, το οποίο έχει δοκιμαστεί αρκετά, ώστε να θεωρείται έγκυρο και, γι’ αυτό διδάσκεται σε νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και αίσθησης γι’ αυτά τα προβλήματα" (Maslowski, 2006:7-9).

Bιβλιογραφική μελέτη: Τα Διεθνή Σχολεία.


Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν περισσότερα από 5.000  διεθνή σχολεία στα οποία φοιτούν περίπου 4 εκατομμύρια μαθητές και συνεχίζουν να αυξάνονται αριθμητικά με ταχείς ρυθμούς  (ISC Research, 2010). Τα πρώτα διεθνή σχολεία απευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά σε παιδιά των εκπατρισμένων οικογενειών. Όμως, η σύνθεση των μαθητών τους έχει μεταβληθεί με την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πολλοί από τους μαθητές τους προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες «οι οποίες πιστεύουν ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση προσφέρει περισσότερες πιθανότητες για ανώτατες σπουδές στη Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη» (Langford et al. 2002, 48, όπ. αναφ. στο James & Sephard, 2014:4).

Τρίτη, Ιουνίου 28, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: "Oι αλλαγές που επέφερε ο ν.4327/2015 (νόμος Μπαλτά-Κουράκη) στην επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/μιας Εκπαίδευσης."Περιεχόμενα

1.         Περίληψη
2.         Εισαγωγή
3.         Διαδικασία επιλογής διευθυντών Α/μιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τον. 4327/2015
3.1. Προϋποθέσεις επιλογής
3.2. Κριτήρια επιλογής
3.3. Συγκριτικός πίνακας των νόμων 3848/2010 και 4327/2015
3.4. Ομοιότητες
3.5. Αλλαγές
4. Θεωρητική ερμηνεία και αξιολόγηση των αλλαγών
4.1. Χυτήρης: Οργανωσιακή Συμπεριφορά
4.2. Lewin: Θεωρία 3 βημάτων
4.3. Μουζέλης: Η έννοια του τρόπου κυριαρχίας
4. Συμπεράσματα-Κριτική αποτίμηση
5. Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία-Ιστογραφία-Νομοθεσία1.      Περίληψη
Στην  παρούσα εργασία διερευνώνται οι αλλαγές στο τρόπο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Α/μιας εκπαίδευσης που επήλθαν με τον ν. 4327/2015 σε αντιπαραβολή με τον προηγούμενο νόμο 3848/2010. Οι αλλαγές ερμηνεύονται με τρία διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα (Χυτήρης, Lewin, Μουζέλης) και αξιολογούνται σύμφωνα με αυτά.
Λέξεις-κλειδιά: επιλογή διευθυντών, διευθυντής σχολικής μονάδας, μοντέλα αλλαγής.

2.  

Τρίτη, Απριλίου 05, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: Ο θεσμός των κουπονιών εκπαίδευσης / εκπαιδευτικής επιταγής στην Α/θμια και Β/μια εκπαίδευση.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.      Περίληψη
2.      Εισαγωγή
3.      Εννοιολογικό πλαίσιο
4.      Iστορική και ιδεολογική προέλευση
5.      Εφαρμογές στον διεθνή χώρο
5.1.            Χιλή
5.2.            Kολομβία
5.3.            Ευρώπη
5.3.1.      Λιθουανία
5.3.2.      Ιταλία
5.3.3.      Σουηδία
5.3.4.      Ολλανδία
5.4.            Χονγκ-Κονγκ
5.5.            Η.Π.Α.
5.6.            Κατάρ
6.      Τι ισχύει στην Ελλάδα
7.      Κριτική
8.      Σύνοψη
9.      Βιβλιογραφία, αρθρογραφία, ιστογραφία

1.      Περίληψη
Οι έννοιες της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, της ελεύθερης επιλογής σχολείου από τους γονείς και τους μαθητές, των κουπονιών εκπαίδευσης, καθώς επίσης και της συμπερίληψης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην κρατική χρηματοδότηση εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στις έρευνες για τα εκπαιδευτικά συστήματα, τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε προηγμένες χώρες. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται ο θεσμός των κουπονιών εκπαίδευσης (school vouchers) στην Α/μια και τη Β/μια  εκπαίδευση διαφορετικών χωρών ο οποίος αποτελεί έναν από τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Περιγράφεται η πρακτική εφαρμογή του, η κριτική που έχει δεχθεί και συνεχίζει να δέχεται, ενώ στο τέλος συμπεραίνουμε ότι το θέμα δεν είναι μονοπαραγοντικό αλλά εξαρτάται από μια σειρά παράλληλων θεσμών και παραμέτρων.
Λέξεις κλειδιά: αυτονομία σχολικής μονάδας, επιλογή σχολείου, κουπόνια εκπαίδευσης, χρηματοδότηση εκπαιδευτικού συστήματος.

Bιβλιογραφική μελέτη: Η μορφή της διαμοιρασμένης διοίκησης στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο.Σύμφωνα με τον Spillane (2005), η διαμοιρασμένη (κατανεμημένη με αρμοδιότητες, distributed leadership) διοίκηση ορίζεται  ως ένα σύστημα πρακτικής που αποτελείται από ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων συστατικών: τους ηγέτες, τους ακόλουθους και το υφιστάμενο πλαίσιο. Αυτά τα αλληλεπιδρώντα συστατικά πρέπει να συλλαμβάνονται από κοινού, διότι το σύστημα είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των συστατικών μερών ή των πρακτικών.

Σάββατο, Απριλίου 02, 2016

Βιβλιογραφική εργασία: Η προέλευση της έννοιας του "νεοφιλελευθερισμού".ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.      Περίληψη
2.      Εισαγωγή
3.      Εννοιολογική Οριοθέτηση
4.      Θεωρητικές Σχολές
4.1. Η Αυστριακή Σχολή και ο F. Hayek
4.2. O J. Buchanan και η Θεωρία της Δημόσιας Επιλογής
4.3. Mεταπολεμικές Σχολές
4.3.1. Oι Ordoliberalen (Σχολή του Φράιμπουργκ)
4.3.2. Η Σχολή του Σικάγο και η Μονεταριστική Θεωρία του M. Friedman
4.3.3. Bretton Woods
5. Σύγκριση κλασσικού φιλελευθερισμού-νεοφιλελευθερισμού
6. Συμπεράσματα

7. Βιβλιογραφία


1.      Περίληψη
Η παρούσα εργασία εστιάζει στις ομοιότητες και τις διαφορές των εννοιών του κλασσικού φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Για τη συγκριτική παρουσίαση των δύο εννοιών, πραγματοποιείται η παρουσίαση των θεωριών της Αυστριακής Σχολής, της Θεωρίας Δημόσιας Επιλογής, της Σχολής του Φράιμπουργκ και της Σχολής του Σικάγο, καθώς επίσης και κρίσιμων γεγονότων όπως η κατάρρευση του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods.
Λέξεις-κλειδιά: κράτος, αγορά, άτομο, κλασσικός φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, κυβερνησιμότητα, Hayek, Friedman, Smith.
2

Παρασκευή, Μαρτίου 04, 2016

Βιβλιογραφία για τον Δήμο Ωρωπού.

Βιβλία:

Αρχαιολογική Εταιρεία, Ανασκαφές Σκάλας Ωρωπού (1996-2003)

Ι. Γκικάκης, "Η ιστορία του Ωρωπού", 2007

Δ.Ε. Λιάκουρης,  “Αυλώνας Αττικής (Σάλεσι ή Κακοσάλεσι). Ανατρέχοντας στις ρίζες. Ιστορία – Λαογραφία – Αναμνήσεις – Φυσικό Περιβάλλον”, Εκδόσεις Αυλώνας, 1997

Μιχάλης Σ. Πολυχρόνης, "ΑΡΙΣΤΕΑΣ, Ο εκ των Παλατίων", εκδ. ΠΡΟΚΟΝΝΗΣΟΣ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, 2006


Δευτέρα, Φεβρουαρίου 29, 2016

Τα αξιοθέατα του Δήμου Ωρωπού.

Παρακάτω επιχειρούμε μια καταγραφή των αξιοθέατων του διευρυμένου Δήμου Ωρωπού. Όπως προκύπτει από το άρθρο, ο Δήμος Ωρωπού παρουσιάζει πληθώρα επιλογών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικό, φυσιολατρικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό.

Η λίμνη Μπελέτσι (Αφίδνες)
Η λίμνη Μπελέτσι είναι μία μικρή λίμνη που βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων περίπου στις ανατολικές πλαγιές της Πάρνηθας, στην περιοχή Αγία Τριάδα της κοινότητας Αφιδνών, βορειοδυτικά της ομώνυμης κορυφής Μπελέτσι. Πρόκειται για τεχνητή λίμνη η οποία δημιουργήθηκε με δαπάνες των Γεωργίου Νάστου και Αθανασίου Πάντου τη διετία 1973-75  ως αποθεματικό δυναμικό νερού για έργα που τότε κατασκεύαζαν στη περιοχή αλλά και ως μελλοντικό βιότοπο.

Κυριακή, Ιανουαρίου 17, 2016

Δίδακτρα στα δημόσια σχολεία ή κουπόνια εκπαίδευσης ;Στην ήδη αρνητική χροιά  που έχει δοθεί στο κίνητρο του κέρδους στην εκπαίδευση από μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, ήρθε να προστεθεί και η πρόταση του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Σύριζα, κ. Α. Τριανταφυλλίδη, περί «πλεοναζουσών αποδοχών (των εκπαιδευτικών) από τη συνδρομή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μέσα από μια διαδικασία δίκαιης - αναλογικής επιβάρυνσης με βάση τη φορολογική τους δήλωση». (Αυγή, 9-01-2016). Όπως τόνισε και η Φιλελεύθερη Συμμαχία σε πρόσφατη ανακοίνωσή της (13-01-2016), διέφυγε του κ. Τριανταφυλλίδη το γεγονός ότι οι γονείς ήδη επιβαρύνονται με σημαντικά «δίδακτρα» μέσω των φόρων που καταβάλλουν για το εκπαιδευτικό σύστημα και δεν είναι δυνατόν να ενισχυθεί η οικονομική τους αφαίμαξη.