Κυριακή, Οκτωβρίου 09, 2016

Όλη η αλήθεια σε 13 λεπτά.

Σε μια απίστευτης ειλικρίνειας 13λεπτη συνέντευξη, ο Τάκης Λαζαρίδης, αριστερός με 15 χρόνια φυλακή και καταδιώξεις, συγγραφέας του βιβλίου "Ευτυχώς, ηττηθήκαμε σύντροφοι" παραδίδει ένα μοναδικό μάθημα πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας με αλήθειες που δεν τολμάει κανείς να αγγίξει :
"Απολογούμαι γιατί έχω ευθύνες ως μέλος του κόμματος. Εμείς ευθυνόμαστε για τον Εμφύλιο και το χειρότερο είναι ότι μετά ρίξαμε την ευθύνη στους άλλους, στους Άγγλους, τους Αμερικανούς, κτλ. Δηλαδή, ζητάμε και τα ρέστα. Το δράμα είναι ότι μετά νικήσαμε τον πόλεμο της προπαγάνδας, σήμερα έχουμε φτάσει στην πολιτική κηδεμονία και γι'αυτό η χώρα έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει.Αποδείχθηκε ότι οι Δεξιοί είχαν δίκιο να διαφωνούν μαζί μας γιατί εμείς αγωνιζόμασταν να κάνουμε την πατρίδα "στρούγκα" των Σοβιετικών - η ιστορία έδειξε τι συνέβη στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Θα έπρεπε να αποτίουμε φόρο τιμής όχι μόνο στους αγωνιστές της Αριστεράς αλλά και στους αγωνιστές της Δεξιάς. Να τους καλούμε σε κοινές εκδηλώσεις και να κλαίμε όλοι μαζί. Η Αριστερά έχει ευθύνη για τη σημερινή χρεοκοπία γιατί δική της ιδεολογική κυριαρχία είναι το "Τσοβόλα δώστα όλα" και οι απεργίες για διεκδίκηση σκανδαλωδών προνομίων που δεν δικαιούμασταν γιατί δεν είχαν αντίκρισμα στην παραγωγή".


Τρίτη, Οκτωβρίου 04, 2016

Bιβλιοπαρουσίαση: Ι.Ν. Παρασκευόπουλος, "Κλινική Ψυχολογία"


Μια εξαιρετική εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή από ένα καλογραμμένο βιβλίο, αν και παλιό, το οποίο όχι μόνο στα φοιτητικά, αλλά και στα ώριμα χρόνια διαβάζεται πολύ ευχάριστα !
Περιληπτικά, σύμφωνα με την "Κλινική Ψυχολογία" του Ι.Ν.Παρασκευόπουλου (τον οποίο είχα τη μεγάλη τύχη να ακούσω προ 2ετίας):

Σάββατο, Οκτωβρίου 01, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: Δια βίου μάθηση και κίνητρο του κέρδους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.      Περίληψη
2.      Εισαγωγή
3.      Η Διά Βίου Μάθηση
4.      Η κερδοσκοπική μάθηση: «Learning»
4.1. Εξωσχολική κερδοσκοπική μάθηση
4.2.Ακαδημαϊκός καπιταλισμός
5.      Κριτική
6.   Συμπεράσματα
7.   Βιβλιογραφία1.      Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί  μια βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με την έννοια της «Διά Βίου Μάθησης». Διερευνάται η θεώρησή της από τους Διεθνείς Οργανισμούς και παρουσιάζεται περιληπτικά η εξέλιξή της στον ελληνικό χώρο. Αφετέρου, παρουσιάζεται η σχέση της Διά Βίου Μάθησης με την «κερδοσκοπική μάθηση», όπως αυτή αναλύεται από τους περισσότερους μελετητές και όπως συνδέεται με την έννοια του «ακαδημαϊκού καπιταλισμού». Η κριτική που παρουσιάζουμε είναι τόσο υποστηρικτική, όσο και επικριτική.
Λέξεις-κλειδιά: Διά Βίου Μάθηση, κερδοσκοπική μάθηση, Learning, ακαδημαϊκός καπιταλισμός, γνωστικός καπιταλισμός.

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: Η σχολική κουλτούρα.


Σύμφωνα με τον Schein (1985), η σχολική κουλτούρα είναι "ένα σύστημα βασικών παραδοχών, που ανακαλύπτονται ή αναπτύσσονται από μια συγκεκριμένη (σχολική) ομάδα, όταν μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής και εσωτερικής ενσωμάτωσης, το οποίο έχει δοκιμαστεί αρκετά, ώστε να θεωρείται έγκυρο και, γι’ αυτό διδάσκεται σε νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και αίσθησης γι’ αυτά τα προβλήματα" (Maslowski, 2006:7-9).

Bιβλιογραφική μελέτη: Τα Διεθνή Σχολεία.


Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν περισσότερα από 5.000  διεθνή σχολεία στα οποία φοιτούν περίπου 4 εκατομμύρια μαθητές και συνεχίζουν να αυξάνονται αριθμητικά με ταχείς ρυθμούς  (ISC Research, 2010). Τα πρώτα διεθνή σχολεία απευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά σε παιδιά των εκπατρισμένων οικογενειών. Όμως, η σύνθεση των μαθητών τους έχει μεταβληθεί με την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πολλοί από τους μαθητές τους προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες «οι οποίες πιστεύουν ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση προσφέρει περισσότερες πιθανότητες για ανώτατες σπουδές στη Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη» (Langford et al. 2002, 48, όπ. αναφ. στο James & Sephard, 2014:4).

Τρίτη, Ιουνίου 28, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: "Oι αλλαγές που επέφερε ο ν.4327/2015 (νόμος Μπαλτά-Κουράκη) στην επιλογή Διευθυντών Α/μιας Εκπαίδευσης."Περιεχόμενα

1.         Περίληψη
2.         Εισαγωγή
3.         Διαδικασία επιλογής διευθυντών Α/μιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τον. 4327/2015
3.1. Προϋποθέσεις επιλογής
3.2. Κριτήρια επιλογής
3.3. Συγκριτικός πίνακας των νόμων 3848/2010 και 4327/2015
3.4. Ομοιότητες
3.5. Αλλαγές
4. Θεωρητική ερμηνεία και αξιολόγηση των αλλαγών
4.1. Χυτήρης: Οργανωσιακή Συμπεριφορά
4.2. Lewin: Θεωρία 3 βημάτων
4.3. Μουζέλης: Η έννοια του τρόπου κυριαρχίας
4. Συμπεράσματα-Κριτική αποτίμηση
5. Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία-Ιστογραφία-Νομοθεσία1.      Περίληψη
Στην  παρούσα εργασία διερευνώνται οι αλλαγές στο τρόπο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Α/μιας εκπαίδευσης που επήλθαν με τον ν. 4327/2015 σε αντιπαραβολή με τον προηγούμενο νόμο 3848/2010. Οι αλλαγές ερμηνεύονται με τρία διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα (Χυτήρης, Lewin, Μουζέλης) και αξιολογούνται σύμφωνα με αυτά.
Λέξεις-κλειδιά: επιλογή διευθυντών, διευθυντής σχολικής μονάδας, μοντέλα αλλαγής.

2.