Τρίτη, Ιουνίου 28, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: "Oι αλλαγές που επέφερε ο ν.4327/2015 (νόμος Μπαλτά-Κουράκη) στην επιλογή Διευθυντών Α/μιας Εκπαίδευσης."Περιεχόμενα

1.         Περίληψη
2.         Εισαγωγή
3.         Διαδικασία επιλογής διευθυντών Α/μιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τον. 4327/2015
3.1. Προϋποθέσεις επιλογής
3.2. Κριτήρια επιλογής
3.3. Συγκριτικός πίνακας των νόμων 3848/2010 και 4327/2015
3.4. Ομοιότητες
3.5. Αλλαγές
4. Θεωρητική ερμηνεία και αξιολόγηση των αλλαγών
4.1. Χυτήρης: Οργανωσιακή Συμπεριφορά
4.2. Lewin: Θεωρία 3 βημάτων
4.3. Μουζέλης: Η έννοια του τρόπου κυριαρχίας
4. Συμπεράσματα-Κριτική αποτίμηση
5. Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία-Ιστογραφία-Νομοθεσία1.      Περίληψη
Στην  παρούσα εργασία διερευνώνται οι αλλαγές στο τρόπο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Α/μιας εκπαίδευσης που επήλθαν με τον ν. 4327/2015 σε αντιπαραβολή με τον προηγούμενο νόμο 3848/2010. Οι αλλαγές ερμηνεύονται με τρία διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα (Χυτήρης, Lewin, Μουζέλης) και αξιολογούνται σύμφωνα με αυτά.
Λέξεις-κλειδιά: επιλογή διευθυντών, διευθυντής σχολικής μονάδας, μοντέλα αλλαγής.

2.  

Τρίτη, Απριλίου 05, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: Ο θεσμός των κουπονιών εκπαίδευσης / εκπαιδευτικής επιταγής στην Α/θμια και Β/μια εκπαίδευση.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.      Περίληψη
2.      Εισαγωγή
3.      Εννοιολογικό πλαίσιο
4.      Iστορική και ιδεολογική προέλευση
5.      Εφαρμογές στον διεθνή χώρο
5.1.            Χιλή
5.2.            Kολομβία
5.3.            Ευρώπη
5.3.1.      Λιθουανία
5.3.2.      Ιταλία
5.3.3.      Σουηδία
5.3.4.      Ολλανδία
5.4.            Χονγκ-Κονγκ
5.5.            Η.Π.Α.
5.6.            Κατάρ
6.      Τι ισχύει στην Ελλάδα
7.      Κριτική
8.      Σύνοψη
9.      Βιβλιογραφία, αρθρογραφία, ιστογραφία

1.      Περίληψη
Οι έννοιες της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, της ελεύθερης επιλογής σχολείου από τους γονείς και τους μαθητές, των κουπονιών εκπαίδευσης, καθώς επίσης και της συμπερίληψης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην κρατική χρηματοδότηση εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στις έρευνες για τα εκπαιδευτικά συστήματα, τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε προηγμένες χώρες. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται ο θεσμός των κουπονιών εκπαίδευσης (school vouchers) στην Α/μια και τη Β/μια  εκπαίδευση διαφορετικών χωρών ο οποίος αποτελεί έναν από τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Περιγράφεται η πρακτική εφαρμογή του, η κριτική που έχει δεχθεί και συνεχίζει να δέχεται, ενώ στο τέλος συμπεραίνουμε ότι το θέμα δεν είναι μονοπαραγοντικό αλλά εξαρτάται από μια σειρά παράλληλων θεσμών και παραμέτρων.
Λέξεις κλειδιά: αυτονομία σχολικής μονάδας, επιλογή σχολείου, κουπόνια εκπαίδευσης, χρηματοδότηση εκπαιδευτικού συστήματος.

Bιβλιογραφική μελέτη: Η μορφή της διαμοιρασμένης διοίκησης στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο.Σύμφωνα με τον Spillane (2005), η διαμοιρασμένη (κατανεμημένη με αρμοδιότητες, distributed leadership) διοίκηση ορίζεται  ως ένα σύστημα πρακτικής που αποτελείται από ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων συστατικών: τους ηγέτες, τους ακόλουθους και το υφιστάμενο πλαίσιο. Αυτά τα αλληλεπιδρώντα συστατικά πρέπει να συλλαμβάνονται από κοινού, διότι το σύστημα είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των συστατικών μερών ή των πρακτικών.

Mεταφορές και παρομοιώσεις στην εισαγωγή της "Ασκητικής" του Νίκου Καζαντζάκη.Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι λογοτεχνία είναι το "ευ μεταφέρειν", αλλά και οι σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι αυτό που διακρίνει τον χρηστικό λόγο από τον καλλιτεχνικό είναι τα σχήματα λόγου: μεταφορές, παρομοιώσεις, μετωνυμίες, λεκτικοί διαξιφισμοί. Με αφορμή μια άσκηση που μου ανατέθηκε στα πλαίσια του μαθήματος δημιουργικής γραφής, παρακάτω σταχυολογώ μερικά σχήματα λόγου από τις πρώτες σελίδες της "Ασκητικής" του Νίκου Καζαντζάκη, για τα οποία, αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αναγνωριστεί η ομορφιά και η βαθύτητά τους: 

Σάββατο, Απριλίου 02, 2016

Βιβλιογραφική εργασία: Η προέλευση της έννοιας του "νεοφιλελευθερισμού".ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.      Περίληψη
2.      Εισαγωγή
3.      Εννοιολογική Οριοθέτηση
4.      Θεωρητικές Σχολές
4.1. Η Αυστριακή Σχολή και ο F. Hayek
4.2. O J. Buchanan και η Θεωρία της Δημόσιας Επιλογής
4.3. Mεταπολεμικές Σχολές
4.3.1. Oι Ordoliberalen (Σχολή του Φράιμπουργκ)
4.3.2. Η Σχολή του Σικάγο και η Μονεταριστική Θεωρία του M. Friedman
4.3.3. Bretton Woods
5. Σύγκριση κλασσικού φιλελευθερισμού-νεοφιλελευθερισμού
6. Συμπεράσματα

7. Βιβλιογραφία


1.      Περίληψη
Η παρούσα εργασία εστιάζει στις ομοιότητες και τις διαφορές των εννοιών του κλασσικού φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Για τη συγκριτική παρουσίαση των δύο εννοιών, πραγματοποιείται η παρουσίαση των θεωριών της Αυστριακής Σχολής, της Θεωρίας Δημόσιας Επιλογής, της Σχολής του Φράιμπουργκ και της Σχολής του Σικάγο, καθώς επίσης και κρίσιμων γεγονότων όπως η κατάρρευση του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods.
Λέξεις-κλειδιά: κράτος, αγορά, άτομο, κλασσικός φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, κυβερνησιμότητα, Hayek, Friedman, Smith.
2

Παρασκευή, Μαρτίου 04, 2016

Βιβλιογραφία για τον Δήμο Ωρωπού.

Βιβλία:

Αρχαιολογική Εταιρεία, Ανασκαφές Σκάλας Ωρωπού (1996-2003)

Ι. Γκικάκης, "Η ιστορία του Ωρωπού", 2007

Δ.Ε. Λιάκουρης,  “Αυλώνας Αττικής (Σάλεσι ή Κακοσάλεσι). Ανατρέχοντας στις ρίζες. Ιστορία – Λαογραφία – Αναμνήσεις – Φυσικό Περιβάλλον”, Εκδόσεις Αυλώνας, 1997

Μιχάλης Σ. Πολυχρόνης, "ΑΡΙΣΤΕΑΣ, Ο εκ των Παλατίων", εκδ. ΠΡΟΚΟΝΝΗΣΟΣ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, 2006