Πέμπτη, Ιουνίου 26, 2008

Η αποτυχία των πολιτικών και η στείρα αντίδραση ορισμένων φορέων πιο επικίνδυνες από την επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ.

Η Περιφερειακή Κίνηση Αττικής της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, εκφράζει την ανησυχία της για την επέκταση του διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) δίπλα από το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ αλλά και για την υποκρισία ορισμένων φορέων, πολιτικών και μη, οι οποίοι υιοθετούν επικίνδυνες απόψεις για την κατάσταση στο Θριάσιο Πεδίο.

Η ασύμμετρη ανάπτυξη που επιτεύχτηκε στη χώρα μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση του 40% του δευτερογενούς τομέα παραγωγής στη Δυτική Αττική, την παράλληλη ανεπάρκεια των ελέγχων, την κακή χωροθέτηση και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, δε συνοδεύτηκε ποτέ από έγκυρους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οπότε στην Ελλάδα συναντούμε μη καταρτισμένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των Νομαρχιών να διαχειρίζονται δύσκολες, συγκριτικά με το γνωστικό τους πεδίο, υποθέσεις, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τα νοσηρά και ύποπτα φαινόμενα ελλιπών ελέγχων.

Μας προκαλεί πολλά ερωτηματικά η στάση των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως του Νομάρχη Δυτικής Αττικής και του Δημάρχου Ελευσίνας, οι οποίοι αφενός φαίνονται να πρωτοστατούν στις αντιδράσεις εναντίον της επέκτασης των ΕΛ.ΠΕ., αφετέρου είναι οι ίδιοι που επέτρεψαν την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος εργοστασίου της OWENS και που ενέκριναν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χαρακτηρίζοντας την περιοχή «βιομηχανική ζώνη» αντί για «ζώνη ασφαλείας». Επιπλέον, οι πολιτικοί ταγοί της Νομαρχίας και των Δήμων της Δυτικής Αττικής, ποτέ δεν ενημέρωσαν τους κατοίκους για τη σημασία και το θετικό ρόλο της βιομηχανικής παραγωγής και τις δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε επένδυση να αντιμετωπίζεται εχθρικά.

Από κοντά, το «Συντονιστικό Φορέων του Θριασίου» δαιμονοποιεί τη βιομηχανική ανάπτυξη στο σύνολό της, σε μια περιοχή στην οποία το 65% των εργαζομένων ζουν από αυτή! Η ανακοίνωσή του στις 9/6/2008 θα μπορούσε να έχει τον τίτλο: «Όχι σε όλα», αφού στρέφεται εναντίον του ΧΥΤΑ Φυλής, εναντίον του Βιολογικού Καθαρισμού Ασπροπύργου, εναντίον της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων, χωρίς καμμία αντιπρόταση. Άραγε δεν τους έχει ενημερώσει κανείς για την αισθητή βελτίωση του κόλπου της Ελευσίνας τα τελευταία χρόνια χάρη στο Βιολογικό Καθαρισμό της Ψυττάλειας ;

Η Περιφερειακή Κίνηση Αττικής της Φιλελεύθερης Συμμαχίας με αίσθημα ευθύνης, προσηλωμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και εμφορούμενη από την κοινή λογική προτείνει, καταρχήν, την απλοποίηση του νομικού πλαισίου και την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, η Οδηγία Σεβέζο η οποία εκδόθηκε για περιπτώσεις Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Εκτασης (ΒΑΜΕ) και επιβάλλει την ύπαρξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τέτοιων ατυχημάτων, θεωρούμε ότι είναι επείγον να εφαρμοστεί.

Η Περιφερειακή Κίνηση Αττικής της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, με συνέπεια στις φιλελεύθερες αρχές μας της ελεύθερης οικονομίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από κρατικούς αλλά και ανεξάρτητους φορείς, θετική απέναντι στην ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής, προτείνει:

1) Την επικουρική στήριξη των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των Νομαρχιών για τον έλεγχο της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από ανεξάρτητους και από ιδιωτικούς φορείς. Για παρόμοιες περιπτώσεις στο εξωτερικό, υπάρχουν ορκωτοί μηχανικοί οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι και η υπογραφή τους θεωρείται αξιόπιστη από όλους. Σε τυχόν πρόστιμα που θα επιβάλλονται προτείνουμε να υπάρχει προθεσμία ημερών στην πληρωμή τους.

2 ) Την παροχή κινήτρων και αντισταθμιστικών ωφελών για τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων και για την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής φιλικότερων προς το περιβάλλον. Ενα τέτοιο κίνητρο θα μπορούσε να είναι ενας τοπικός περιβαλλοντικός φόρος που θα επιβάλλεται στις βιομηχανικές μονάδες αναλόγως το πόσο μολύνουν το περιβάλλον, με βάση την πάγια φιλελευύθερη αρχή : Ο μολύνων πληρώνει.

3) Ανεξαρτήτως του τοπικού περιβαλλοντικού φόρου, το μεγαλύτερο μέρος των φόρων των βιομηχανικών μονάδων θα πρέπει να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία. Είναι άδικο το Υπουργείο Οικονομικών να παίρνει τα χρήματα, και να αφήνει στους κατοίκους του Θριασίου ένα βεβαρυμένο περιβάλλον.

Σε μια χώρα που μαστίζεται από την ανεργία και τη χαμηλή παραγωγικότητα σε πολλούς τομείς, χαιρετίζουμε τη δημιουργική επέκταση των βιομηχανικών μονάδων και υποστηρίζουμε τη δημιουργία και άλλων βιομηχανικών ζωνών και το άμεσο όφελος των τοπικών κοινωνιών απο αυτές, με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.


φιλελεύθερη Αττική
άνεμος ελευθερίας στο Αττικό Τοπίο...
φιλελεύθερη συμμαχία
http://www.greekliberals.net/
Περιφερειακή Κίνηση Αττικής
http://attiki.greekliberals.net

Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2008

J.S. Mill : Σχετικά με τα όρια της εξουσίας που ασκεί η κοινωνία στο άτομο.


Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον J.S. Mill περνάμε στο 4ο κεφάλαιο του έργου "Περί Ελευθερίας" όπου ο Μιλ υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα όντα οφείλουν να αλληλοβοηθούνται, για να διακρίνουν το καλύτερο από το χειρότερο. Κανένας όμως δεν έχει το δικαίωμα να πει σε έναν άλλο (ενήλικο) ότι δεν πρέπει , για το δικό του το καλό, να χειριστεί τη ζωή του όπως επέλεξε να τη χειριστεί. Ο καθένας, για την προσωπική του ζωή, έχει γνώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις γνώσεις οποιουδήποτε άλλου που βλέπει τα πράγματα «απ’έξω».

Σχετικά με το γνωστό ερώτημα αν ένα άτομο με "κακές" συνήθειες ζημιώνει εξίσου και την κοινωνία με το παράδειγμά του, ο Μιλ απαντάει κατηγορηματικά "όχι" στηρίζοντας την απάντησή του με 3 επιχειρήματα:
1) Όσο αφορά την απλά ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ζημία, που προξενεί κανείς στην κοινωνία με τη συμπεριφορά του, η οποία ούτε αθετεί κάποια συγκεκριμένη υποχρέωση προς το κοινό ούτε επιφέρει αισθητή βλάβη σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο εκτός από τον εαυτό του, η ανακύπτουσα δυσχέρεια είναι τελικά τέτοια, που ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΙ η κοινωνία για χάρη του σημαντικότερου αγαθού της ανθρώπινης ελευθερίας.

2) Το κακό παράδειγμα μπορεί να παίξει θετικό ρόλο όταν πχ. προβληθεί ως παράδειγμα προς αποφυγή.

3) Όταν κάποιος επεμβαίνει στην προσωπική ζωή του άλλου επεμβαίνει λαθεμένα και από λάθος θέση. Όταν η γνώμη μιας πλειοψηφίας επιβάλλεται σαν νόμος στη μειοψηφία, για αποκλειστικά ατομικά ζητήματα, είναι συχνότερα λαθεμένη παρά σωστή, επειδή σ’αυτές τις περιπτώσεις «κοινή γνώμη» σημαίνει, το πολύ πολύ, τι πιστεύουν ορισμένοι άνθρωποι πως είναι καλό και κακό για τους άλλους (ενώ πολύ συχνά η «κοινή γνώμη» αδιαφορεί για την ευτυχία αυτών που επικρίνει).

Παρόμοιες ουσιαστικά γνώμες, κατά τον Μιλ, είναι ήδη ευρύτατα διαδεδομένες στην εργατική τάξη: "Είναι γνωστό ότι οι κακοί εργάτες πιστεύουν ακράδαντα, πως πρέπει να αμείβονται με το ίδιο ημερομίσθιο, που αμείβονται και οι καλοί εργάτες, και πώς δεν πρέπει να επιτρέπεται σε κανένα να κερδίζει περισσότερα απ’τους άλλους χάρη στη μεγαλύτερη ικανότητα ή την εργατικότητά του. Και χρησιμοποιούν μια ηθική αστυνόμευση για να εμποδίσουν τους εργοδότες να προσφέρουν μεγαλύτερη αμοιβή για την καλύτερη εργασία. "

"Αν λοιπόν έχει το κοινό δικαίωμα να αναμιγνύεται στις ιδιωτικές υποθέσεις, δεν μπορώ τότε να καταλάβω, γιατί έχουν άδικο αυτοί οι άνθρωποι. Ή, στην περίπτωση του ιδιαίτερου κοινού, που περιβάλλει ένα άτομο, πώς μπορεί να το κατακρίνει κανείς, αφού ασκεί τα ίδια δικαιώματα επί της ατομικής του συμπεριφοράς, που έχει και το ευρύτερο κοινό επί της συμπεριφοράς των ανθρώπων γενικά."

Δευτέρα, Ιουνίου 09, 2008

Γιατί είναι απαραίτητοι οι εκκεντρικοί άνθρωποι σε μια κοινωνία ;


Ο σημαντικός θεωρητικός του φιλελευθερισμού, Τζον Στούαρτ Μιλ, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1806. Στη δεκαετία του 1840 ο Μιλ ήταν πια σε θέση να δώσει μια ώριμη διατύπωση της φιλοσοφίας του. Τα έργα του "Σύστημα Λογικής" (1843) και "Βασικές αρχές της πολιτικής οικονομίας" (1848), καθιέρωσαν την εξέχουσα θέση του στην πνευματική ζωή της Αγγλίας των μέσων του 19ου αιώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860 έγραψε τα άλλα του σημαντικά πολιτικά και φιλοσοφικά έργα, ανάμεσα στα οποία και το περίφημο δοκίμιο "On Liberty" ("Περί Ελευθερίας", εκδ. επίκουρος) με το οποίο και είναι περισσότερος γνωστός σήμερα.
Ο Μιλ αφιερώνει το 3ο κεφάλαιο του εν λόγω δοκιμίου στην αναγκαιότητα του να υπάρχει η ατομικότητα και η εκκεντρικότητα σε μια κοινωνία, ξεκαθαρίζοντας καταρχήν ότι η ελευθερία σταματά όταν βλάπτει τα δικαιώματα των άλλων.Αυτή την αναγκαιότητα τη στηρίζει με τα εξής επιχειρήματα:

"-Ένα άτομο δεν πρέπει να συμμορφώνεται στην "τυραννία του εθίμου των άλλων" διότι: 1)η εμπειρία των άλλων μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη ή να μην την έχουν ερμηνεύσει σωστά. 2)μπορεί να την έχουν ερμηνεύσει σωστά, αλλά να μην ταιριάζει στο συγκεκριμένο άτομο. 3)το άτομο, όταν συμμορφώνεται στο έθιμο ως έθιμο, δεν καλλιεργείται διότι η συμμόρφωση δεν προκύπτει από επιλογή. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι μηχανή, αλλά δέντρο που πρέπει να αναπτύσσεται ελεύθερα προς όλες τις κατευθύνσεις.


- Όποιος πιστεύει ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνεται η εκδήλωση της ατομικότητας, πιστεύει με άλλα λόγια ότι η κοινωνία δεν χρειάζεται ισχυρές φύσεις και ότι δεν είναι επιθυμητή η ύπαρξη υψηλού επιπέδου ενεργητικότητας. Όμως, όσο πιο αναπτυγμένη είναι η ατομικότητα τόσο πιο πολύτιμο γίνεται το άτομο και για τους άλλους. Υπάρχει μεγαλύτερη πληρότητα ζωής στην ύπαρξή του, άρα και περισσότερη ζωή στη μάζα που αποτελείται από τέτοια άτομα. Τα άτομα ήταν πάντα εξαιρετικά ανόμοια μεταξύ τους και άνοιξαν παντοειδείς δρόμους που όλοι οδηγούσαν σε κάτι πολύτιμο (απαντάει και στο επιχείρημα των "άγριων" ενστίκτων, αλλά κάνω οικονομία χώρου).


- Δύο πράγματα είναι αναγκαία για την ανθρώπινη ανάπτυξη: η ελευθερία και η ποικιλία καταστάσεων.Για να έχει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης η φύση κάθε ατόμου, πρέπει να επιτρέπεται στα άτομα να ζουν διαφορετικά. Το κριτήριο, για να θεωρηθεί αξιόλογη μια εποχή απ'τους μεταγενέστερους, είναι κατά πόσον υπήρχε στην κρινόμενη εποχή αυτή η ελευθερία δράσης .
-Το γεγονός, ότι τόσο λίγοι τολμούν σήμερα να είναι εκκεντρικοί (χωρίς να βλάπτουν τους άλλους), αποτελεί τον σοβαρότερο ίσως κίνδυνο που απειλεί την εποχή μας. Η εκκεντρικότητα αφθονούσε πάντα, όταν κι όπου αφθονούσε η δύναμη χαρακτήρα και ήταν πάντα ανάλογη με τη ζωτικότητα, την ιδιοφυία και το ηθικό ανάστημα που διέθετε η κοινωνία. Επειδή ακριβώς η τυραννία της κοινής γνώμης μετατρέπει την εκκεντρικότητα σε όνειδος, καλό είναι, αν θέλουν οι άνθρωποι να απαλλαγούν απ'αυτή την τυραννία, να είναι εκκεντρικοί. Ο δεσποτισμός του εθίμου είναι παντού εμπόδιο για την πρόοδο του ανθρώπου.
- Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπινων όντων ως προς τις πηγές της ευχαρίστησής τους, ώστε αν δεν υπάρχει ανάλογη ποικιλία στους τρόπους ζωής τους, είναι αδύνατο να εξασφαλίσουν ίσο μερίδιο ευτυχίας ή το διανοητικό-ηθικό-αισθητικό ανάστημα για το οποίο είναι απ'τη φύση τους ικανοί. "


Συστήνω ανεπιφύλακτα το παραπάνω βιβλιαράκι (190 σελίδες).