Δευτέρα, Μαΐου 13, 2013

Σχετικά με τις 2 ώρες παραπάνω δουλειάς για τις οποίες διαμαρτύρονται οι εκπαιδευτικοί.

Μερικά στοιχεία και αριθμοί που λένε την αλήθεια για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (από έκθεση του ΟΟΣΑ) : 

1.Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις χαμηλότερες θέσεις στο Διεθνές πρόγραμμα Αξιολόγησης μαθητών PISA (Program for International Student Assessment) τα τελευταία χρόνια.

2. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απασχολεί έναν εκπαιδευτικό ανά 8,5 μαθητές, όταν στην ψηλότερη θέση της λίστας η Φινλανδία απασχολεί έναν ανά 13.8. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 1 προς 13.1.

3. Η Ελλάδα έχει 133.167 δασκάλους και καθηγητές, που αντιπροσωπεύουν το 17.4% των 768.000 του συνολικού αριθμού των Δημοσίων υπαλλήλων, θεωρείται δε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός, συγκριτικά με τον αριθμό των μαθητών.