Σελίδες

Παρασκευή, Μαρτίου 04, 2016

Βιβλιογραφία για τον Δήμο Ωρωπού.

Βιβλία:

Αρχαιολογική Εταιρεία, Ανασκαφές Σκάλας Ωρωπού (1996-2003)

Ι. Γκικάκης, "Η ιστορία του Ωρωπού", 2007

Δ.Ε. Λιάκουρης,  “Αυλώνας Αττικής (Σάλεσι ή Κακοσάλεσι). Ανατρέχοντας στις ρίζες. Ιστορία – Λαογραφία – Αναμνήσεις – Φυσικό Περιβάλλον”, Εκδόσεις Αυλώνας, 1997

Μιχάλης Σ. Πολυχρόνης, "ΑΡΙΣΤΕΑΣ, Ο εκ των Παλατίων", εκδ. ΠΡΟΚΟΝΝΗΣΟΣ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, 2006


Μιχάλης Σ. Πολυχρόνης, "Ιστορικό λεύκωμα Παλατίων Νήσου Μαρμαρά Μικράς Ασίας", 1997

Μιχάλης Σ. Πολυχρόνης, "Ιστορική περιήγηση: Παλάτια, 3000 χρόνια ιστορίας", 2000

Μπούρας Χ.-Μπούρα Λ., Η Ελλαδική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002

Ορλάνδος Α.," Μεσαιωνικά Μνημεία Ωρωπού και Συκαμίνου", Δελτίον Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (περίοδος Β΄ 1927) 25-45

Koder J.-Hild F., "Hellas und Thessalia, Tabyla Imperii Byzantini "I, Wien 1976

Βασίλειου Χ. Πετράκου, «Το Αμφιάρειο του Ωρωπού», εκδ. ΚΛΕΙΩ, 1992.

Θεόδωρος Ευστρ. Ηλιάδης, «ΠΡΟΚΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΑΛΑΤΙΑ-ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ», Κοινότητα Νέων Παλατίων 2001.

Νένα Πάτρα, «Ξαφνικά το καλοκαίρι στον Ωρωπό», εκδ. Δ. ΣΠΑΘΗΣ, 1990

Εγκυκλοπαίδεια «ΥΔΡΙΑ», τόμος 55, Α. Σαββίδης.

Πότης Στρατίκης, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ», τ. Γ', εκδ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ.


Ιστοσελίδες:

http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=643

http://extras.ha.uth.gr/oropos/

http://www.archetai.gr/media/PDF/O/278.pdf

http://www.ypervasinews.gr/news/?p=105416&fb_ref=.UZX19Vt4Kls.send&fb_source=message#.UZZh3qLwmHN

http://www.diazoma.gr/gr/Page_03-02_Content.asp?Article=753

http://www.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=490&xsl=detail&obpk=500&lg=el

http://istos-agionapostolon.blogspot.gr/2015/12/2006.html

http://www.eie.gr/byzantineattica/view.asp

http://oropos.gov.gr/visitors/istoria/profil.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: