Σελίδες

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 02, 2017

To όραμα ενός ελληνικού δημόσιου Δημοτικού Σχολείου.


Σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας σχολικός ηγέτης είναι να θέσει το όραμα της σχολικής του μονάδας στο οποίο θα δεσμευτούν οι πάντες. Σύμφωνα με το  άρθρο των Hargreaves και Fullan (2013) "The Power of Professional Capital",  η καλή ηγεσία είναι ένας συνδυασμός ώθησης, προσέλκυσης και έμπνευσης (push, pull, nudge).H έμπνευση είναι το σημείο-κλειδί για το όραμα και μερικοί πρακτικοί τρόποι υλοποίησής της είναι: 

- η συνεχής λεκτική υπενθύμιση του οράματος

- η αναγραφή του οράματος, αλλά και άλλων ορατών δεδομένων σε κεντρικά σημεία του σχολείου
- οι χάρτες βασικών δεξιοτήτων σε κάθε αίθουσα (για τους μαθητές)
- η συστηματική αυτοαξιολόγηση
- η εναλλαγή δομών (πχ εναλλαγή τάξεων)


Για την ελληνική πραγματικότητα, με βάση τον ν. 1566/1985, αλλά και νεότερες διατάξεις, ένα όραμα προσαρμοσμένο στα  δεδομένα του δημόσιου δημοτικού σχολείου θα μπορούσε να έχει την παρακάτω μορφή:Δεν υπάρχουν σχόλια: