Σάββατο, Σεπτεμβρίου 19, 2015

Δημόσια εκπαίδευση και ιδιωτικό κεφάλαιο.Του TomVanderArk

Η εκπαίδευση παραμένει ένας από τους λίγους τομείς τον οποίο οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών δεν έχουν αλλάξει. Έχει υπάρξει μόνο πολύ μικρή βελτίωση της παραγωγικότητας στα σχολεία των ΗΠΑ, παρά τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης ανά μαθητή κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ενώ το κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι άκαμπτο, γραφειοκρατικό και παρέχει ανεπαρκή κίνητρα για την απόδοση και τη βελτίωση, οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν περιορισμένες δυνατότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ενώ οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις συχνά κυνηγούν το ενδιαφέρον των ιδρυμάτων, τους λείπει η ηγεσία και η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των υποδομών λειτουργίας τους.
Εκτός από το πάθος για την αποστολή τους, οι διευθυντές των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχουν περιορισμένα κίνητρα για την ανάπτυξη και την απόδοση. Σε αντίθεση, οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να προσελκύουν ταλέντα και κεφάλαια, μεγαλύτερα κίνητρα για την επίτευξη κλιμακωτών επενδύσεων και την ικανότητα να χρησιμοποιούν πολλαπλές επιχειρηματικές στρατηγικές. Στον ιδιωτικό τομέα, τα διευθυντικά στελέχη έχουν κίνητρα, όπως τη σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα που ενθαρρύνουν την ποιότητα, τις επιδόσεις και την ανάπτυξη.Οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα διορθώσουν όλα τα προβλήματα στην εκπαίδευση, αλλά και η εκπαίδευση δεν θα διορθωθεί χωρίς αυτές.
Ως εκ τούτου, το ιδιωτικό κεφάλαιο και oι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις θα παίξουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία εργαλείων που αυξάνουν την παραγωγικότητα της μάθησης, του προσωπικού και των παροχών. Θα αναπτύξουν μορφές και υπηρεσίες που θα αξιοποιούν αυτά τα εργαλεία.Θα παρέχουν διαχείριση υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικά εκπαιδευτικά δίκτυα.Kαι θα οδηγήσουν τον χώρο στη μετάβαση από το κυνήγι του πτυχίου -όπου η μάθηση είναι οργανωμένη σε τάξεις μαθητών της ίδιας ηλικίας, που προοδεύουν με τον ίδιο ρυθμό – σε εξατομικευμένες, ψηφιακές υπηρεσίες μάθησης.


Από το κυνήγι του πτυχίου σε προσωπικές ψηφιακές υπηρεσίες μάθησης
Τα εμπόδια του κρατικού συστήματος εκπαίδευσης έχουν αναστείλει τη ροή των ιδιωτικών κεφαλαίων. Διάχυτα και παρατεταμένα συστήματα συμβάσεων, απροθυμία από την πλευρά εκείνων που διευθύνουν τα σχολεία να συνεργαστούν με κερδοσκοπικές εταιρείες και τα μοιραίως αδύναμα επενδυτικά κέρδη έχουν κάνει τις επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης των ΗΠΑ ασυνήθιστα χαμηλές. Τα σχολεία, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, είναι γιγαντιαία, με ακριβές εγκαταστάσεις που μένουν κενές περίπου μισό χρόνο, συχνά αχρησιμοποίητες τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα. Οι προϋπολογισμοί των σχολείων δημιουργούνται ανάλογα με το προσωπικού που, σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους τομείς, δεν έχει αλλάξει με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της τεχνολογίας. Οι νέοι μαθαίνουν την ίδια ποσότητα γνώσεων και περίπου με την ίδια ταχύτητα,όπως και πριν από εκατό χρόνια.
Ωστόσο, η ευκαιρία να μάθουν περισσότερα, γρηγορότερα και φθηνότερα, γίνεται τώρα πραγματικότητα. Στο μέτρο που τα εκπαιδευτικά συστήματα θα αγκαλιάσουν τις ευκαιρίες της αγοράς, οι επενδύσεις σε νέα εργαλεία μάθησης και νέες μορφές σχολείων, θα αποδώσουν βελτιωμένη παραγωγικότητα θα κάνουν την παγκόσμια πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, οικονομικά αποτελεσματική μάθηση εφικτή. Τα κύματα της καινοτομίας σε άλλους τομείς υπογραμμίζουν ότι η επανάσταση της παραγωγικότητας έρχεται.
Μέχρι το 2020, η πλειοψηφία των φοιτητών στις ανεπτυγμένες χώρες θα πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της μάθησής της σε απευθείας σύνδεση. Τα σχολεία θα μοιάζουν πιο πολύ με τα Starbucks, όπου οι νέοι θα παρακολουθούν σε βολικές ώρες και όπου η μάθηση τους θα εκτείνεται στην κοινότητα. Μορφές χαμηλού κόστους συμβατές με την απευθείας ηλεκτρονική μάθηση θα καταστήσουν πιο αποδοτική  για τις κοινότητες χαμηλού εισοδήματος την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτές οι πρόοδοι θα αναμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο το υλικό παραδίδεται, το πώς οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, το πώς οι μαθητές αξιολογούνται, καθώς επίσης και τη βασική ιδέα της τάξης και του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
Οι μαθητές θα μαθαίνουν  από την εμπλοκή τους με εικονικούς κόσμους και με συνεχές υπόβαθρο αξιολόγησης των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους. Μια σωστά δομημένη ηλεκτρονική μαθησιακή διαδικασία είναι εύκολο να εισέλθει και δύσκολο να διαχειριστεί. Κάθε μαθητής ακολουθεί διαφορετική διαδρομή μάθησης μέσω της εμπλοκής του με περιεχόμενο, με εργαλεία και με ρόλους που αναπτύσσονται για να ικανοποιήσουν τις νέες προκλήσεις. Πρόσφατα εισερχόμενα στον online χώρο της  μάθησης είναι τοTabulaDigita’sDimension M, ένα μαθηματικό παιχνίδι, και στον άτυπο χώρο το Grockit, ένα δισδιάστατο κουίζ για μαθητές που προετοιμάζονται για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις GMAT.
Τα περισσότερα σχολεία θα υιοθετήσουν εθελοντικά τα εθνικά πρότυπα με λιγότερους, σαφέστερους και υψηλότερους στόχους μάθησης και με έξυπνες απευθείας αξιολογήσεις  που θα εστιάζουν άμεσα στο επίπεδο μάθησης του κάθε μαθητή. Βασισμένες σε πολλές μαθησιακές εμπειρίες, αυτές οι προσαρμοστικές αξιολογήσεις θα παρέχουν συνεχή πληροφόρηση στους μαθητές, τους δασκάλους και τους δημιουργούς του περιεχομένου. Έμπειροι ειδικοί θα εμπλουτίζουν το περιεχόμενο, θα παρέχουν στήριξη,  θα κάνουν συνδέσεις και θα προτείνουν διδακτικές πορείες με παράλληλη διαχείριση του προσωπικού μαθησιακού προφίλ. Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται απρόσκοπτα με μια ποικιλία από φθηνές προσωπικές ψηφιακές συσκευές.
Με τους νέους ισχυρούς πόρους σε απευθείας σύνδεση, η εκπαίδευση στο σπίτι (συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών σε εικονικά charterschools) θα διπλασιαστεί σε μέγεθος στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας το 10%  του συνόλου των μαθητών. Ωστόσο, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα διδάσκεται σε υβριδικά περιβάλλοντα που θα συνδυάζουν το διαδίκτυο και τον φυσικό χώρο μάθησης σε έξυπνα, ευέλικτα σχολεία. Μερικά από αυτά τα υβριδικά περιβάλλοντα θα επιδείξουν σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας στη μάθηση, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις. Οι μαθητές θα παρακολουθούν το σχολείο σε βολικές ώρες της ημέρας και του έτους, μειώνοντας τους άκαμπτους περιορισμούς του αγροτικού ημερολογίου που συνεχίζει να καθορίζει ακόμα τις σχολικές ημέρες και τις σχολικές διακοπές. Καλοπληρωμένοι εκπαιδευτικοί και ευέλικτοι χώροι θα εξυπηρετούν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών,  με χαμηλότερο κόστος. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο,μορφές υβριδίων και φθηνές συσκευές θα επεκτείνουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και  χαμηλού κόστους δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Νέες προοπτικές για τα ιδιωτικά κεφάλαια
Η αναποτελεσματικότητα του κρατικού συστήματος εκπαίδευσης των ΗΠΑ έχει παρεμποδίσει τις επενδύσεις και την καινοτομία. Οι προμήθειες γίνονται από 15.000 διαφορετικές περιφέρειες και περισσότερα από 100.000 σχολεία, με αποτέλεσμα να υποβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από τους πωλητές.Ένα πλέγμα αλληλένδετων συμφωνιών και τοπικών πολιτικών για την απασχόληση επιδεινώνεται από 50 διαφορετικούς πολύπλοκους κωδικούς εκπαίδευσης που μειώνουν ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα. Ο συνδυασμός του αποκεντρωμένου συστήματος, των μικρών και μεγάλων εμποδίων εισόδου και οι σφιχτοί προϋπολογισμοί, ανέκοψαν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι προμηθευτές των νέων μαθησιακών και διοικητικών προϊόντων και υπηρεσιών θεωρούν ότι είναι δύσκολο να βρουν σημεία εισόδου και να αναπτυχθούν  επικερδώς. Οι δαπάνες για την κρατική παιδεία των ΗΠΑ είναι άνω των $600 δισεκατομμυρίων και η κερδοσκοπική αγορά είναι περίπου $25 δισεκατομμύρια. Η τελευταία έχει τρία μεγάλα τμήματα: το εκπαιδευτικό υλικό, την τεχνολογική υποδομή και τις συναφείς υπηρεσίες, όπως η διδασκαλία, η επαγγελματική ανάπτυξη και η βελτίωση του σχολείου. Οι ακόλουθοι πέντε αναδυόμενοι τομείς ανοίγουν σταδιακά τον χώρο  σε πρόσθετες επενδύσεις και καινοτομίες.

Οικονομική ανάπτυξη εφαρμογών
Ευέλικτες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και τοNing.com επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία ομάδων και την εξατομικευμένη προσαρμογή. Η προσθήκη παιγνιωδών στοιχείων στο Grockit.com προσφέρει ένα διασκεδαστικό και χρήσιμο χώρο για τους μαθητές του GMAT προκειμένου να μελετήσουν μαζί. Εφαρμογές που παλαιότερα δεν θα ήταν εφικτές ή θα ήταν πολύ δαπανηρές,  μπορούν τώρα να είναι γρήγορα και οικονομικά προσβάσιμες.

Ηλεκτρονική μάθηση
Ο χώρος της ηλεκτρονικής μάθησης συνεχίζει να αυξάνεται κατά περισσότερο από 30% σε ετήσια βάση – και περισσότερο από το 50% όταν διάφορες πολιτικές ενθαρρύνουν τη συμμετοχή - με έναν αυξανόμενο αριθμό των κρατικών και ιδιωτικών συμμετεχόντων. Η μικτή μάθηση - μάθηση σε απευθείας σύνδεση μέσα στη σχολική τάξη - είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα. Η έκθεση DigitalLearningNow[1] είναι ένα σχέδιο για το μέλλον της μικτής μάθησης και υποστηρίζει ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζουν την εκπαίδευσή τους, χρησιμοποιώντας ψηφιακόπεριεχόμενο από εγκεκριμένους προμηθευτές. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι τα κράτη πρέπει:
·        να επιτρέπουν στους μαθητές να λαμβάνουν online μαθήματα πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης ή μεμονωμένων μαθημάτων,
·        να επιτρέπουν στους μαθητές να εγγράφονται σε πολλαπλούς παρόχους και να συνδυάζουν τα online μαθήματα με την επιτόπου μάθηση,
·        να επιτρέπουν τις εγγραφές όλο το χρόνο
·        να μην υπάρχει όριο στις πιστωτικές μονάδες μάθησης που κερδίζονται ηλεκτρονικά
·        και, τέλος, να μην  περιορίζουν τις επιλογές παρόχων για την παροχή διδασκαλίας.
Το αναδυόμενο όραμα για την εκπαίδευση είναι το σχολείο ως υπηρεσία: Να ανοίγετε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να έχετε επιλογές μάθησης, πολλαπλούς παρόχους, πολλαπλές συσκευές, προσαρμοσμένη συμμετοχή στη μάθηση, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Ανοιχτό περιεχόμενο
Αν και οι περισσότεροι ανοικτοί εκπαιδευτικοί  πόροι (OERs) είναι προϊόν της προσπάθειας  του κράτους και των επενδυτικών ιδρυμάτων,το  Redhat /Linux, ισχυρό οικονομικό μοντέλο υπηρεσιών ανοιχτού περιεχομένου, αναδύεται στην εκπαίδευση. Η WirelessGeneration (Ασύρματη Γενιά), μια νεοσύστατη εταιρεία στο Brooklyn, αγόρασε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, το έθεσε σε απευθείας σύνδεση και το πρόσφερε δωρεάν στο FreeReading.net. Η WirelessGenerationκερδίζει χρήματα από το FreeReading.net πουλώντας αναλυτική αξιολόγηση, επαγγελματική ανάπτυξη και διαφοροποιημένη διανομή του περιεχομένου. Σε μια συναρπαστική πορεία, άλλες επιχειρηματικές κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές εταιρείες έχουν επεκτείνει το φάσμα των συναφών υπηρεσιών. Αυτή η μικρο-οικονομία γύρω από ένα ελεύθερο κείμενο ανάγνωσης είναι ένα μικρό παράδειγμα της κοινότητας πωλητών ανοικτού περιεχομένου που θα αναπτυχθούν στην
επόμενη δεκαετία, παράλληλα με τις οργανωμένες,  εγκεκριμένες και ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες άμεσα διαθέσιμες στον καταναλωτή, τόσο για την επίσημη συσσώρευση πιστωτικών μονάδων όσο και για την άτυπη προσωπική ανάπτυξη, πρόκειται να είναι το επόμενο κύμα της καινοτομίας. Πολλές online υπηρεσίες, όπως τοTutor.com, το e-Tutor.com, το etutorworld, το Smarthinking και το Eduxcel.com έχουν εισαχθεί, μαζί με πολλά εξελιγμένα προσαρμοστικά παιχνίδια εκμάθησης όπως,το Dreambox.com. Αν και η εκπαίδευση βρίσκεται μια δεκαετία πίσω στον τομέα των παιχνιδιών, προσαρμοζόμενα προγράμματα σπουδών στα Μαθηματικά, όπως το CarnegieLearning και το ReasoningMind είναι πολλά υποσχόμενα. Τα προσαρμοστικά παιχνίδια μάθησηςMangaHigh και DimensionΜ κερδίζουν συνεχώς αυξανόμενη αποδοχή. Και τα προσαρμοστικά πρωτογενή μαθηματικά προϊόντα, όπως το Dreamboxπου λειτουργεί το υψηλής αποδοτικότητας δίκτυο Rocketship είναι επίσης ενθαρρυντικά. Επιπλέον, το QuesttoLearnείναι ένα νέο σχολείο στη Νέα Υόρκη που βασίζεται σε παιχνίδι με ένα διερευνητικό πρόγραμμα σπουδών που ενσωματώνει τη δυναμική του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχολική λειτουργία
Μετά από την απογοητευτική εισαγωγή με την Edison, οι κερδοσκοπικοί εκπαιδευτικοί  φορείς έχουν ήσυχα αναδειχθεί ως ένας υποτομέας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως και το ανοιχτό περιεχόμενο, η τάση αυτή γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στομετα-δευτεροβάθμιο επίπεδο, με αριθμό διαβαθμισμένων συμμετεχόντων να λειτουργούν σε onlineκαι επιτόπου  προγράμματα, όπως τα Apollo (UniversityofPhoenix), DeVry, Strayer, Capella καιCorinthian. Κερδοσκοπικές οργανώσεις διαχείρισης της εκπαίδευσης, όπως οιNationalHeritageAcademies, Mosaica καιLeona είναι τώρα συλλογικά μεγαλύτερες από τους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς διαχείρισης, με πάνω από $1 δις συνολικά έσοδα. Κερδοσκοπικά ιδιωτικά σχολικά δίκτυα όπως το Meritas και τοAmericanEducationGroupαποκτούν μεμονωμένα σχολεία και χτίζουν ουσιαστικά δίκτυα. Οι ηλεκτρονικοί πάροχοι K12 Inc. και KC DistanceLearningInc. είναι ταχέως αναπτυσσόμενοι με εικονικά σχολεία τσάρτερ και φθάνοντας όλο και περισσότερο σε αίθουσες διδασκαλίας κρατικών σχολείων μέσω προσφορών ανάκτησης πιστωτικών μονάδων για τους φοιτητές που βρίσκονται πίσω στην ακαδημαϊκή επίδοση και δυνατοτήτων επιτάχυνσης για προχωρημένους σπουδαστές.
Υπάρχει κάποια κυβερνητική δραστηριότητα σε αυτούς τους πέντε τομείς, αλλά είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις που κυρίως ωθούν τα όρια, καθώς ο χώρος μεταβάλλεται από το κυνήγι του πτυχίου προς τις ψηφιακές υπηρεσίες προσωπικής μάθησης. Αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν τα νέα σημεία εισόδου και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα για το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Η ατζέντα της καινοτομίας
Η ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της τεχνολογίας των επικοινωνιών, η άνοδος της νέας γενιάςμαθητών και εκπαιδευτικών, εξοπλισμένων για να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, καθώς επίσης και οι αλλαγές μέσα στα σχολεία και τα ίδια τα εκπαιδευτικά συστήματα δημιουργούν νέο γόνιμο έδαφος για την εκπαίδευση και την καινοτομία.
Μια νέα δυνατότητα που συμβάλλει στην ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις είναι το πλούσιο οικοσύστημα άτυπης μάθησης (Wikipedia, μηχανές αναζήτησης, επικοινωνία peer-to-peer, KhanAcademy, και ούτω καθεξής), που περιβάλλει το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα σχολεία που συνδυάζουν καλύτερα τη μάθηση σε απευθείας σύνδεση με την επιτόπια υποστήριξη έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τη διδασκαλία για κάθε μαθητή, να ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών και να διπλασιάζουν τον χρόνο που αφιερώνεται στις δραστηριότητες- και το κάνουν χωρίς να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Πράγματι,τα παιδιά είναι ήδη αναμιγνύουν την εκπαίδευσή τους, λαμβάνοντας online μαθήματα όπου τα κράτη το επιτρέπουν.
Με την έκρηξη της παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου, γίνεται ευκολότερο για τους μαθητές να επιλέξουν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας γι’ αυτούς: αποθηκευμένα μαθήματα (KhanAcademy.org), απευθείας διδασκαλίες (Tutor.com), σύντομα βίντεο (BrightStorm.com), παιχνίδια (Funbrain.com), διαλέξεις (AcademicEarth.com), κείμενα με αφήγηση (Hippocampus.org) και Flexbooks για ηλεκτρονικούς αναγνώστες (CK12.0rg), είναι όλα διαθέσιμα. Σύντομα θα υπάρξουν πλατφόρμες με έξυπνες μηχανές οι οποίες, όπως το SchoolofOne, θα προτείνουν το κατάλληλο μάθημα, στην κατάλληλη μορφή και στον κατάλληλο χρόνο. Θα χτίζουν έξυπνες λίστες αναπαραγωγής (playlists)μεικτής λειτουργίας που θα περιλαμβάνουν πολλά περισσότερα από ασκήσεις δεξιοτήτων. Οι λίστες αναπαραγωγής δεύτερης γενιάς θα περιλαμβάνουν δυνατότητες ενσωμάτωσης, εφαρμογής και επέκτασης.
Όσο ωριμάζουν οι προσωπικές ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης, επιτρέποντας μια ταχεία επέκταση των σχολείων που εστιάζουν στους μαθητές και τη μάθηση και όχι στους εκπαιδευτικούς και τις τάξεις, οι μαθητές στο γυμνάσιο και στο κολέγιο θα είναι ολοένα και περισσότερο ικανοί να χαράσσουν τη δική του πορεία, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό αρχείο που θα προέρχεται από πολλούς παρόχους. Η τελική πιστοποίησή τους μπορεί να καθορίζεται με βάση τον τόπο σπουδών, αλλά η πραγματική εκπαίδευσή τους θα είναι απεριόριστη.
Η πρόοδος που περιγράφεται παραπάνω θα εξαρτηθεί από τη μείωση των κρατικών φραγμών και την καθιέρωση κινήτρων για την καινοτομία. Η μετάβαση από το κυνήγι του πτυχίου στις  εξατομικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες θα επιταχύνει τη μετάβαση σε τέτοια είδη επιχειρηματικών συμβάσεων. Η μετάβαση αυτή είναι πιθανό να είναι ανώμαλη και άνιση μεταξύ των διαφόρων κρατών. Κράτη και πόλεις ανοικτά στην καινοτομία θα γνωρίσουν μια ταχεία αύξηση των δυνατοτήτων μάθησης : εικονικά και μεικτά σχολεία, επώνυμα δίκτυα και νέα δίκτυα που θα περιλαμβάνουν πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τόσο η ομοσπονδιακή, όσο και οι πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επέκταση της πρόσβασης στη ποιοτικής μάθηση επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και στη βελτίωση των κινήτρων για τους επιχειρηματίες. Ωστόσο, ίσως ο πιο σημαντικός κυβερνητικός ρόλος θα πρέπει να είναι η δημιουργία του κατάλληλου πολιτικού κλίματος που θα επιτρέπει την καινοτομία.


Το κερδοσκοπικό πλεονέκτημα
Ο ιδιωτικός τομέας θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην εκπαιδευτική καινοτομία, δεδομένης της μοναδικής ικανότητάς του να συγκεντρώνει κεφάλαια για να στηρίξει ριζοσπαστικές ιδέες, να μισθώνει ταλαντούχες ομάδες και να επενδύει στο πολλαπλό μάρκετινγκ. Αυτοί οι τρεις παράγοντες προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Πρώτον, ενώ δεν είναι εύκολο να εξευρεθεί αρχικό επιχειρηματικό κεφάλαιο, είναι συχνά ευκολότερο από το να εξευρεθεί απεριόριστη χρηματοδότηση. Δεύτερον, η δυνατότητα διανομής μετοχών και κερδών στους ιδρυτές και τους αρχικούς επενδυτές καθιστά ευκολότερη την προσέλκυση παγκόσμιας κλάσης ταλέντων στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Τέλος, η ικανότητα εκτέλεσης μιας πολλαπλής στρατηγικής–όπως η στόχευση προσοδοφόρων αγορών (π.χ. πελάτες υψηλού εισοδήματος) και όχι αποκλειστικά μαθητών με χαμηλό εισόδημα και εξυπηρέτηση φιλανθρωπικών σκοπών  -  μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη χρηματοδότηση και την επέκταση για τα κερδοσκοπικά επιχειρηματικά μοντέλα. Πράγματι, μια κερδοσκοπική υπηρεσία που φτάνει τα 10 εκατομμύρια μαθητές είναι πιθανό να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο αριθμός μαθητών με χαμηλό εισόδημα από ό, τι μία μη-κερδοσκοπική ειδικά σχεδιασμένη για αυτό τον σκοπό.
Σε σύγκριση με τις μη-κερδοσκοπικές και τις κρατικές, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την επίτευξη της ποιότητας σε ευρεία κλίμακα. Τα δημόσια σχολεία οργανώνονται στη βάση της συμμόρφωσης των μαθητών και της προστασίας των εργαζομένων και όχι των επιδόσεων, ενώ έχουν μικρό κίνητρο για να αναβαθμίσουν τα επιτυχημένα μοντέλα. Τα μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα έχουν δυσκολία στην άντληση κεφαλαίων για να λειτουργήσουν σε κλίμακα, καθώς και έλλειψη κινήτρων για την ανάπτυξη επιτυχημένων ιδεών. Αντίθετα, οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν ισχυρά κίνητρα να ικανοποιούν τους πελάτες και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας, με αποτέλεσμα να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εργαλείων μάθησης, σχολείων και υπηρεσιών.
Ο αυξανόμενος ρόλος των κερδοσκοπικών επιχείρησεων στην εκπαίδευση συμβαδίζει με την ανάπτυξη του Διαδικτύου, το οποίο έχει αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης στη μάθηση σε όλο τον κόσμο. Η ένταξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ταμαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο έχουν αυξήσει την πρόσβαση στην μεταδευτεροβάθμια  εκπαίδευση, έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών και έχουν μειώσει το κόστος. Σχεδόν τα δύο τρίτα των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ προσφέρουν ηλεκτρονικά μαθήματα με αυξανόμενο ρυθμό, ειδικά τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που προσφέρουν πλήρεις σπουδές online. Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει τώρα περισσότερους φοιτητές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις ΗΠΑ και είναι σαφές ότι δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τη μετάβαση από την ελιτίστικη στη μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να αγκαλιάσει την ηλεκτρονική μάθηση και τους ιδιωτικούς φορείς.

Συνδυάζοντας τη φιλανθρωπία με την κερδοσκοπική επένδυση
Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των νέων δισεκατομμυριούχων λογισμικού στις ΗΠΑ έχει συνοδευτεί από μια δραματική αύξηση της εκπαιδευτικής φιλανθρωπίας που είναι προσανατολισμένη περισσότερο προς την κατεύθυνση νέων κοινοπραξιών και οριοθετείται λιγότερο από τους ρόλους και τους κανόνες της παραδοσιακής φιλανθρωπίας. Οι φιλανθρωπικοί επενδυτές όλο και περισσότερο πιέζουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να σκέφτονται όπως οι κερδοσκοπικοί και να αναπτύξουν βιώσιμα οικονομικά μοντέλα και λύσεις κλίμακας.
Ορισμένοι οργανισμοί αποτελούν ήδη μεικτές μορφές φιλανθρωπικών χορηγιών και επενδύσεων που επιδιώκουν το κέρδος για να επιτύχουν στόχους στρατηγικής επιτυχίας. Τέτοια παραδείγματα είναι το Google.org, το OmidyarNetwork και το NewSchoolVentureFund. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν περιορίζονται στην εκπαίδευση. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός παραδειγμάτων από τον χώρο της παγκόσμιας υγείας που συνδυάζουν φιλανθρωπικά και κερδοσκοπικά κεφάλαια, όπως η προσπάθεια ClintonGlobalInitiative’s  για την ελάφρυνση του κινδύνου αγοράς για τον φαρμακευτικό κολοσσό GSK, μέσω της άθροισης της ζήτησης φαρμάκων για τη θεραπεία του ιού HIV.
Η μετάβαση από την ενιαία εκπαίδευση προς τις ψηφιακές προσωπικές υπηρεσίες μάθησης θα απαιτήσει συντονισμό κεφαλαίων, τόσο φιλανθρωπικών όσο και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Στο μέλλον θα δούμε περισσότερα αυτής της ανάμειξης. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τα σχολεία τσάρτερ με φιλανθρωπικές εγγυήσεις ή επενδύσεις σε κερδοσκοπικές λειτουργίες ιδιωτικών σχολείων σε πόλεις και σε κράτη με κουπόνια εκπαίδευσης  που θα παρέχουν κίνητρα για την εξυπηρέτηση των μαθητών με χαμηλό εισόδημα ή για τη διαχείριση σχολείων στα οποί το κράτος έχει αποτύχει.


Οι αντιδράσεις και η συνέχεια
H πρωτοβάθμια και, σε μικρότερο βαθμό, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρείται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο - καλώς ή κακώς - δημόσιο αγαθό και πολιτικό δικαίωμα. Στις περισσότερες χώρες, τα ιδιωτικά σχολεία συνυπάρχουν με την κρατική εκπαίδευση και τα βοηθητικά βιβλία του εμπορίου, τα σχολικά είδη και οι επιχειρηματίες πάροχοι υπηρεσιών είναι ευρέως αποδεκτά ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των κρατικών σχολείων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι οι κερδοσκοπικές εταιρείες ξεπερνούν τα όρια όταν προτίθενται να αναλάβουν την επιχειρησιακή ευθύνη για τα σχολεία. Κάποιοι φαίνεται να βρίσκουν τη σκέψη της επιστροφής της φορολόγησης των εσόδων προς τους μετόχους, σε αντάλλαγμα για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουν, απλά προσβλητική, παρά τις παρόμοιες ρυθμίσεις σε άλλους χώρους, όπως τους κατασκευαστές οδικών δικτύων, τους διαχειριστές νοσοκομείων, ή τις ιδιωτικές φυλακές. Η κοινωνία των ΗΠΑ έχει αποδεχθεί επίσης μια ευρύτατη μεταδευτεροβάθμια αγορά επιδοτούμενη με κρατικές υποτροφίες, αλλά παραμένει επιφυλακτική σε σχέση με την ιδιωτική λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις θα είναι κρίσιμης σημασίας για τη διεύρυνση, παγκοσμίως, της  πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση παράγοντας και αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία και μορφές μάθησης. Επίσης, υβριδικές μορφές που αναμιγνύουν την ηλεκτρονική μάθηση με την επιτόπια υποστήριξη έχουν τη δυνατότητα  παροχής χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Η κυβερνητική πολιτική και οι επενδύσεις μπορούν να επιταχύνουν τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, με τη δημιουργία κινήτρων για τους προγραμματιστές λογισμικού και διαχειριστές  σχολείων. Πολιτικές που θα μεγιστοποιούν τις ιδιωτικές επενδύσεις περιλαμβάνουν κουπόνια εκπαίδευσης  ή υποτροφίες  για ιδιωτικά σχολεία που θα επιτρέπουν στους μαθητές με χαμηλό εισόδημα την πλήρη επιλογή σχολείου, καθώς επίσης και κίνητρα για τα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών φορέων, προκειμένου να αναλάβουν ή να αντικαταστήσουν τα αποτυχημένα κρατικά σχολεία.
Σίγουρα θα υπάρξουν αδίστακτες οργανώσεις που θα προσπαθήσουν να κερδίσουν με αθέμιτο τρόπο από τις κρατικές επιχορηγήσεις χωρίς να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, αλλά το ίδιο ισχύει και σε πολλούς τομείς της κρατικής πολιτικής. Με την κατάλληλη παρακολούθηση και με προσεκτικές αναθέσεις, οι κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαιδευτική έρευνα και τις δαπάνες ανάπτυξης για να παράξουν σημαντικές καινοτομίες στα εργαλεία και τις μορφές μάθησης.
Η επανάσταση αυτή κινείται πολύ πιο γρήγορα από ό, τι στο παρελθόν. Σύμφωνα με το Ambient Insight, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια αμερικανοί φοιτητές μαθαίνουν σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση. Το  e-learning αυξάνεται κατά 46% ετησίως. Και περισσότερο από το ένα τρίτο των φοιτητών των ΗΠΑ θα  κάνουν τουλάχιστον ένα μέρος των σπουδών τους σε απευθείας σύνδεση από το 2015. Είμαι πεπεισμένος ότι τουλάχιστον τα δύο τρίτα των αμερικανών φοιτητών θα πρέπει να μαθαίνουν σε απευθείας σύνδεση από το τέλος της δεκαετίας. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις. Αντί να υπερασπιζόμαστε το παλιό μοντέλο, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη στροφή προς την προσωπική ψηφιακή μάθηση. Η αλλαγή των παλιών αντιλήψεων μπορεί να καταλήξει σε λύσεις επωφελείς για όλους: μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.


[1]Δημοσιευμένηαπότο Foundation for Excellence in Education, Δεκέμβριος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: