Σάββατο, Απριλίου 04, 2015

Το Κίνητρο του Κέρδους στην Εκπαίδευση - ΠΕΡΙΛΗΨΗ.  • ·        Η απόρριψη του «κινήτρου του κέρδους» στην εκπαίδευση είναι αδικαιολόγητη, αφού δεν πρέπει να μας αφορά η δομή των οργανισμών που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ενώ πολλοί απορρίπτουν το κίνητρο του κέρδους, αγνοούν άλλα ιδιοτελή κίνητρα που αναπτύσσονται στον εκπαιδευτικό χώρο, όπως των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κρατικής γραφειοκρατίας, κοκ.
  • ·        Ο διάλογος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σήμερα, εστιάζει υπερβολικά στη «σχολική επιλογή». Αντί αυτού, πρέπει να εστιάσουμε στην πλευρά των παρόχων. Απελευθερώνοντας την παροχή εκπαίδευσης, θα δούμε ριζικά νέους τρόπους εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και νέων τρόπων συνδυασμού των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Εκείνα τα μοντέλα που είναι επιτυχημένα θα ανελιχθούν γρήγορα εάν το κίνητρο του κέρδους αφεθεί ελεύθερο να λειτουργήσει.
  • ·        Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου λανθασμένα αποκλείει τα κερδοσκοπικά σχολεία από το πρόγραμμά της για Ελεύθερα Σχολεία και αυτό μπορεί να την οδηγήσει στην αποτυχία. Η αναγνώριση των κερδοσκοπικών ελεύθερων σχολείων θα συγκέντρωνε περισσότερα κεφάλαια στον χώρο, θα επέτρεπε στους ανθρώπους που επιθυμούσαν να αναλάβουν οικονομικά ρίσκα ελαττώνοντας ταυτόχρονα το ρίσκο για τους γονείς και για τις άλλες ομάδες που εμπλέκονται στη δημιουργία ελεύθερων σχολείων, θα σιγούρευε την απόκτηση και τη χρηματοδότηση των αναγκαίων χώρων και κτηρίων και θα ελάττωνε ριζικά το κόστος της κρατικής ρύθμισης.
  • ·        Οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν έχουν, γενικά, την ικανότητα και τα κίνητρα να αναπτύξουν επιτυχημένες τεχνικές και να τις επεκτείνουν ευρέως. Γι’ αυτό, δεν αποτελούν τη λύση για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλους.
  • ·        Τα κερδοσκοπικά σχολεία στη Σουηδία έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα και έχουν συμπαρασύρει στον ανταγωνισμό και τα κρατικά σχολεία. Μία αλυσίδα σχολείων έχει αυξήσει το χρόνο της επαφής μαθητή-δασκάλου κατά 50% αναπτύσσοντας ξεχωριστά αναλυτικά προγράμματα στα οποία εύκολα μπορούν να προσαρμοστούν οι εκπαιδευτικοί.
  • ·        Το Ηνωμένο Βασίλειο υστερεί από τον ΟΗΕ στην ανάπτυξη καλών πρακτικών για την εκπαίδευση. Ο ΟΗΕ έχει υιοθετήσει μια εμπειρική προσέγγιση και έχει δεχθεί ότι, αν τα κερδοσκοπικά σχολεία μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της εκπαίδευσης, τότε είναι καλοδεχούμενα. Αν η προσέγγιση του ΟΗΕ επεκταθεί ευρέως και το κίνητρο του κέρδους στην εκπαίδευση γίνει αποδεκτό από τις κυβερνήσεις, οι υποστηρικτές του πρέπει να διαλέγουν προσεκτικά τη γλώσσα που χρησιμοποιούν.  Φράσεις όπως «χωρίς αποκλεισμούς», «ποικιλία» και «ανοιχτότητα» μπορούν να ανταποκρίνονται σε έναν εκπαιδευτικό τομέα που δεν είναι περιορισμένος στα όρια των κρατικών θεσμών και μπορούν να συμβάλλουν στο να κερδίσουμε τον πολιτικό διάλογο.
  • ·        Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί στην ανώτατη εκπαίδευση των ΗΠΑ έχουν καταστήσει τα πανεπιστήμια και τα κολλέγια διαθέσιμα σε ομάδες ανθρώπων που προηγουμένως ήταν αποκλεισμένες. Οι περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές σε κερδοσκοπικά ιδρύματα το 2007 ήταν άνω των 25 ετών και οι εγγραφές από τις εθνικές μειονότητες προσέγγιζαν το 40%. Επιπλέον, ένα μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών στα κερδοσκοπικά ιδρύματα ήταν «πρώτης γενιάς» φοιτητές, των οποίων οι γονείς δεν είχαν πτυχίο.
  • ·        Υπάρχουν, όμως,  ενδιαφέροντα μαθήματα από τις ΗΠΑ για την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι μηχανισμοί κρατικής χρηματοδότησης μπορούν να στρεβλώσουν τα κίνητρα και να οδηγήσουν σε χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας από τα επιθυμητά. Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να επαναλαμβάνει τα λάθη των ΗΠΑ κατευθύνοντας πόρους προς τους παλιούς φοιτητές που δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Τα πλεονεκτήματα των κερδοσκοπικών οργανισμών, όμως, δεν πρέπει να παραβλέπονται και είναι καλύτερο να διορθώνονται τα στρεβλά συστήματα κρατικής χρηματοδότησης παρά να υποβαθμίζεται ο κερδοσκοπικός τομέας.
  • ·        Οι αγγλικές οικονομικές σχολές δεν έχουν φτάσει ακριβώς στη μεγάλη επιτυχία, όπως ισχυρίζονται. Η ανεργία στους απόφοιτους των  οικονομικών σχολών είναι η μεγαλύτερη από όλες τις άλλες σχολές. Χρειάζεται μεταρρύθμιση. Οικονομικές σχολές που στοχεύουν στην πραγματική αγορά της οικονομικής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν ως κίνητρο το κέρδος. Αυτό θα επιφέρει καλύτερη στόχευση πελατών, έλεγχο κόστους, εξειδίκευση, σύνδεση με άλλες επιχειρήσεις και νέες πηγές κεφαλαίων.
  • ·        Γενικά, το ιδιωτικό κεφάλαιο και το κίνητρο του κέρδους είναι απαραίτητα για να δημιουργήσουμε μια ευρέως διαδεδομένη, χωρίς αποκλεισμούς και χαμηλού κόστους εκπαίδευση. Αυτή η καινοτομία θα οδηγούσε στην ανάπτυξη τελείως νέων προσωπικών μεθόδων μάθησης και υπηρεσιών, απομακρύνοντας τον χώρο από το «κυνήγι του πτυχίου» για τα παιδιά, σε αίθουσες όπου μαθητές της ίδιας ηλικίας διδάσκονται τα ίδια μαθήματα με τον ίδιο ρυθμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: