Τρίτη, Απριλίου 22, 2014

"ΑθήναΔιαμαντόπετρα": Διαχείριση απορριμμάτων.

Κάθε χρόνο ο Δήμος δαπανά στην καθαριότητα περίπου 100 εκατομμύρια Ευρώ με μάλλον απογοητευτικά αποτελέσματα. Βασική αιτία είναι το αναποτελεσματικό και πανάκριβο σύστημα αποκομιδής από τα συνεργεία του Δήμου, με κόστος περίπου τριπλάσιο από το αντίστοιχο κόστος αποκομιδής από ιδιωτικές εταιρείες.
Παράλληλα ξεχειλισμένοι και βρώμικοι κάδοι είναι καθημερινό φαινόμενο, βουνά σκουπιδιών γεμίζουν τους δρόμους της πόλης κατά τη διάρκεια των συχνών απεργιών και η ανακύκλωση των απορριμμάτων βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και παραμένει στάσιμη τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Εμείς στην ΑθηναΔιαμαντόπετρα γνωρίζουμε ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι πολύ οικονομικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον.
Επίσης, γνωρίζουμε ότι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα έχει δραστικά αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εταιρείας ΑΦΗΣ Α.Ε. που κατάφερε χωρίς τη συμμετοχή του δημοσίου (ή μάλλον χάρη στη μη συμμετοχή του δημοσίου) να ξεπεράσει κατά 45% τους στόχους συλλογής μπαταριών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο εξωτερικό τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα αστικά απορρίμματα αποτελούν αντικείμενο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης, γιατί από την επεξεργασία τους σε ειδικά εργοστάσια, παράγονται ενέργεια, κομποστοποιημένα λιπάσματα, πρώτες ύλες και γενικώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Και ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του υλικού, προσφέρεται δωρεάν συλλογή και αποκομιδή τους.

Βασικοί άξονες της πρότασής μας είναι:


 Ενημέρωση των πολιτών για την ανακύκλωση, τη διαχείριση και τη μείωση των απορριμμάτων τους στο σπίτι και στους χώρους εργασίας, με στόχο το διαχωρισμό των απορριμμάτων σε γυαλί, χαρτί, διασπώμενα και απορρίμματα.
 Παροχή κινήτρων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για μείωση των απορριμμάτων τους. Όσο λιγότερα απορρίμματα παράγει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση, τόσο πιο χαμηλά τέλη καθαριότητας θα πληρώνει.
 Πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, κλπ) σε εταιρείες ανακύκλωσης που αναλαμβάνουν και το κόστος περισυλλογής τους, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες.
 Διενέργεια διαγωνισμού για την πολυετή εκχώρηση του πακέτου «περισυλλογή, αποκομιδή και διαχείριση των αστικών απορριμμάτων» σε ιδιωτική επιχείρηση διαχείρισης απορριμμάτων με πολυετή παρουσία, και επιτυχή ανάλογη εμπειρία σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού.

Μετά την πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο 60 εκατομμύρια Ευρώ, από τα 100 εκατομμύρια που δαπανώνται σήμερα για την καθαριότητα. Τα 2/3 θα επιστραφούν στους δημότες και στις επιχειρήσεις με αντίστοιχη μείωση δημοτικών τελών και φόρων. Το υπόλοιπο 1/3 θα κατευθυνθεί στους κοινωνικούς σκοπούς, που περιγράφονται στην ενότητα “Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: