Πέμπτη, Απριλίου 17, 2014

Αποτελεσματικός και ευέλικτος Δήμος !


Εμείς στην ΑθήναΔιαμαντόπετρα πιστεύουμε ότι ο Δήμος υπάρχει για να εξυπηρετεί τους δημότες του, αλλά και όσους ζουν, εργάζονται, επιχειρούν ή κάνουν διακοπές στα όριά του. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος δεν πρέπει να διατηρεί γραφειοκρατικές δομές που προσφέρουν υπηρεσίες που ο ιδιωτικός τομέας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να προσφέρουν καλύτερα, φθηνότερα ή με μεγαλύτερη ευελιξία. Στόχος μας δεν είναι η απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων, αλλά η σταδιακή και ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Δήμου.
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση, μια αξιολόγηση πολύ ευρύτερη από αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι περισσότεροι άνθρωποι. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε μια σειρά από ερωτήματα για κάθε υπηρεσία που προσφέρει ο Δήμος:
  • Είναι χρήσιμη η υπηρεσία που προσφέρουμε; Καλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων;
  • Ποια είναι η αξία που αποδίδουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην υπηρεσία που τους προσφέρουμε; Πως μας αξιολογούν; Με βάση ποια κριτήρια; Ποια είναι τα παράπονά τους;
  • Ποιο είναι το κόστος της υπηρεσίας;
  • Είναι η αξία που αποδίδουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην υπηρεσία που τους προσφέρουμε μεγαλύτερη από το κόστος της;
  • Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία; Πως μπορούμε να μειώσουμε το κόστος;
  • Προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες άλλοι φορείς ή επιχειρήσεις; Μήπως θα ήταν καλύτερα να συνεργαστούμε για να τις προσφέρουμε από κοινού; Ή μήπως να τους τις αναθέσουμε ή ακόμα και να τις αναθέσουν αυτοί σε εμάς;
  • Υπάρχουν υπηρεσίες που θα ήταν χρήσιμες για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις, αλλά δεν προσφέρονται σήμερα; Γιατί συμβαίνει αυτό; Μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους φορείς και επιχειρήσεις να τις προσφέρουν; Αν όχι, πως μπορούμε να τις προσφέρουμε εμείς με τον πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο;
Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε μια νέα προσέγγιση. Μια προσέγγιση που δε θεωρεί το Δήμο ως αυτοσκοπό, αλλά ως ένα μέσο ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η προσέγγισή μας στην ΑθήναΔιαμαντόπετρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: