Παρασκευή, Απριλίου 11, 2014

"ΑθήναΔιαμαντόπετρα": Σεβασμός στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας !


Εμείς στην ΑθηναΔιαμαντόπετρα πιστεύουμε στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας και ότι ο Δήμος θα πρέπει να σέβεται τις ιδιοκτησίες των κατοίκων του. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να προχωράει στην απαλλοτρίωση χώρων μόνο όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη εξεύρεσης χώρου για χωροθέτηση συγκεκριμένης κοινωφελούς δραστηριότητας και μόνο εάν είναι σε θέση να αποζημιώσει αμέσως τους ιδιοκτήτες τους. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να πάψει να δεσμεύει προς απαλλοτρίωση ακίνητα εντός των ορίων του όταν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Αυτή η συμπεριφορά συνιστά ουσιαστική καταπάτηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και αποστέρηση του ιδιοκτήτη από την περιουσία του και την εκμετάλλευσή της. Συνιστά έμμεση δήμευση. Ακίνητα που είναι ήδη δεσμευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν αποζημιωθεί, θα αποδοθούν ελεύθερα βαρών στους ιδιοκτήτες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: