Τρίτη, Μαρτίου 25, 2014

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση !


Έχουμε ως στόχο την ελαχιστοποίηση της επαφής του πολίτη με το προσωπικό και την αιρετή ηγεσία του δήμου. Οι δημότες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, να λαμβάνουν βεβαιώσεις και να πραγματοποιούν πληρωμές με ηλεκτρονικό τρόπο από προσωπικούς υπολογιστές και έξυπνα κινητά. Για το σκοπό αυτό οι δημότες και οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου.
Οι δημότες και οι επιχειρήσεις θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά παράπονα ή αιτήματα για αποκατάσταση βλαβών (φωτισμός, λακκούβες κ.λπ.), αλλά και να αξιολογούν τις υπηρεσίες του δήμου σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην αμεσότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και την αξιολόγηση των Υπηρεσιών του Δήμου.Δεν υπάρχουν σχόλια: