Τετάρτη, Μαρτίου 26, 2014

Συμμετοχική Δημοκρατία και Διαφάνεια στον Δήμο Αθηναίων !


Πιστεύουμε ότι η ιστορική κληρονομιά του Δήμου επιβάλλει τη λειτουργία του με πλήρη διαφάνεια και δημοκρατία. Όλα τα δημοτικά συμβούλια θα μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο με εικόνα και ήχο.

Επίσης, ο Δήμος θα προκηρύσσει δημοψηφίσματα κάθε φορά που θα χρειάζεται να αποφασίσει επί ενός ιδιαίτερα σημαντικού θέματος, που αφορά θέματα που προβλέπει ο Καλλικράτης. Αντίστοιχα δημοψηφίσματα θα οργανώνονται και σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος ή και σε ακόμα μικρότερη κλίμακα για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Οι ψηφοφορίες θα διεξάγονται χωρίς κόστος, μέσω διαδικτύου με χρήση των κωδικών πρόσβασης κάθε δημότη, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της ψήφου, διασφαλίζοντας όμως με κατάλληλους μηχανισμούς τη μυστικότητα της ψήφου. Όσοι πολίτες δε διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούν να ψηφίζουν μέσω των ΚΕΠ. Δημοψήφισμα για θέματα που προβλέπει ο Καλλικράτης θα μπορούν να ζητήσουν και οι δημότες και το αίτημα θα γίνεται υποχρεωτικά δεκτό εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον 10.000 υπογραφές. 

Δείτε επίσης: Φιλελεύθερη Συμμαχία: "Νέες κινήσεις: Όσο πιο φιλελεύθερες τόσο το καλύτερο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: