Σάββατο, Μαρτίου 22, 2014

Ζώνες Καινοτομίας στην Αθήνα !Μια από τις βασικές προτάσεις της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ) είναι η μετατροπή των ιστορικών κέντρων ή/και των υποβαθμισμένων περιοχών μεγάλων πόλεων σε ενεργές Ζώνες Καινοτομίας, προσφέροντας ειδικά κίνητρα σε νέες επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το προτεινόμενο κίνητρο για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών είναι η μηδενική φορολογία για διάστημα πέντε ετών από την ίδρυσή τους. Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης έχει στόχο την καταπολέμηση της υποβάθμισης περιοχών του κέντρου. Οι ζώνες καινοτομίας δεν είναι απλά ειδικές οικονομικές ζώνες, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που δημιουργεί πρώτα και πάνω από όλα μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα.
Υιοθετούμε αυτή την πρόταση για νέες επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα εγκατασταθούν στο κέντρο της Αθήνας. Οι εταιρείες αυτές δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη για διάστημα πέντε ετών. Παράλληλα ο Δήμος θα ζητήσει από την κυβέρνηση τη μηδενική φορολόγηση για το διάστημα αυτό και θα συνεργαστεί με την ΕΕΝΕ, καθώς και άλλες αντίστοιχες ενώσεις και εταιρείες, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: