Σάββατο, Μαρτίου 22, 2014

Προσέλκυση φοιτητών !Η Αθήνα είναι στενά συνδεδεμένη με τις έννοιες της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, του πολιτισμού και της φιλοξενίας. Τα στοιχεία αυτά, αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να συντελέσουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εμείς στην ΑθήναΔιαμαντόπετρα θα προσκαλέσουμε Τμήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών καταξιωμένων ξένων Πανεπιστήμιων να οργανώσουν προγράμματα σπουδών υπό την αιγίδα του Δήμου, σε συνεργασία με ελληνικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια. Στόχος μας δεν είναι η μετατροπή του Δήμου σε εκπαιδευτικό οργανισμό, αλλά λειτουργία του Δήμου ως καταλύτη στη δημιουργία μιας νέας αγοράς που θα προσφέρει θέσεις εργασίας στον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά και στους τομείς φιλοξενίας, εστίασης κ.λπ. Παράλληλα η επιτυχία του εγχειρήματος θα ξαναζωντανέψει το κέντρο και θα δημιουργήσει μια νέα γενιά φιλελλήνων με στενούς δεσμούς με την ελληνική κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: