Παρασκευή, Μαρτίου 21, 2014

AθήναΔιαμαντόπετρα: Προσέλκυση επιχειρήσεων.Είμαστε βέβαιοι ότι η μείωση των δημοτικών τελών κατά 30% (βλέπε σχετική πρόταση), αλλά και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος, ο περιορισμός των γραφειοκρατικών εμποδίων και η αναβάθμιση της ζωής στην πόλη, θα συντελέσουν δραστικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Με τον τρόπο αυτό θα ανακουφιστούν οι ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις-καταστήματα και θα προσελκύσουν και νέες. Επίσης, θα προσφερθούν επιπλέον κίνητρα σε όσους επιλέγουν για εγκατάσταση διατηρητέο κτίσμα με επιπλέον μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: