Δευτέρα, Μαΐου 13, 2013

Σχετικά με τις 2 ώρες παραπάνω δουλειάς για τις οποίες διαμαρτύρονται οι εκπαιδευτικοί.

Μερικά στοιχεία και αριθμοί που λένε την αλήθεια για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (από έκθεση του ΟΟΣΑ) : 

1.Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις χαμηλότερες θέσεις στο Διεθνές πρόγραμμα Αξιολόγησης μαθητών PISA (Program for International Student Assessment) τα τελευταία χρόνια.

2. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απασχολεί έναν εκπαιδευτικό ανά 8,5 μαθητές, όταν στην ψηλότερη θέση της λίστας η Φινλανδία απασχολεί έναν ανά 13.8. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 1 προς 13.1.

3. Η Ελλάδα έχει 133.167 δασκάλους και καθηγητές, που αντιπροσωπεύουν το 17.4% των 768.000 του συνολικού αριθμού των Δημοσίων υπαλλήλων, θεωρείται δε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός, συγκριτικά με τον αριθμό των μαθητών.4. Ο μέσος μισθός ανά μαθητή, συγκριτικά πάντα με τις χώρες του ΟΟΣΑ, εκπροσωπεί το 9.3% του εθνικού μας ΑΕΠ, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Ελλάδα, προ του Ενιαίου Μισθολογίου, είχε τον δεύτερο υψηλότερο συγκριτικά κόστος ανά μαθητή (15.7%), αμέσως μετά την Πορτογαλία (20.4%)

5. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται εξαιρετικά αναποτελεσματικό (is the site of breathtaking inefficiency): ένα από τα χαμηλότερα στη λίστα αξιολόγησης της Ευρώπης. Ένας λόγος είναι ότι οι Έλληνες καθηγητές / δάσκαλοι εργάζονται τις λιγότερες ώρες σε σύγκριση με τους αντίστοιχους τους των χωρών του ΟΟΣΑ. 

6. Σε Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία οι δάσκαλοι διδάσκουν 24-διδακτικές ώρες (45λεπτα) την εβδομάδα στα Δημοτικά, ενώ οι καθηγητές στη Δευτεροβάθμια 21 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Εργάζονται 185 ημέρες το έτος, με πρώτο μισθό, προ ενιαίου μισθολογίου €1,581 με τα διαφόρων ειδών επιδόματα, σε 14μηνη βάση.

7. Στην Ελλάδα ο αριθμός των διδακτικών ωρών βαίνει μειούμενος σε αντιστοιχία με τα χρόνια υπηρεσίας. Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από 6ετία, οι διδακτικές ώρες μειώνονται από 21 σε 19 εβδομαδιαίως και μετά από 12ετία στις 18. Μετά δε την 20ετία οι καθηγητές διδάσκουν 16 ώρες εβδομαδιαία. Αυτό σημαίνει 2,4 ώρες την ημέρα, όταν οι υπόλοιποι Δημόσιοι Υπάλληλοι εργάζονται 8 ημερησίως.

8. Οι ετήσιες ώρες των διδακτικών ωρών στις χώρες του ΟΟΣΑ κυμαίνονται από περίπου 1100 στις ΗΠΑ μέχρι 450 στην Ελλάδα, που είναι και οι λιγότερες ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Η προτελευταία χώρα σ’ αυτή την λίστα είναι η Πορτογαλία με 520 ώρες και τρίτη από το τέλος η Φινλανδία .
Ενδεικτικά οι διδακτικές ώρες άλλων ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται περίπου από 800-760 ώρες στη Γερμανία Πορτογαλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βρετανία, Ισλανδία, Ισπανία κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: