Πέμπτη, Νοεμβρίου 15, 2012

"Ιστορία των οικονομικών στρεβλώσεων της Ελλάδας 1974-2012"


Σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα αντικίνητρα στις προσλήψεις ήταν οι υπέρογκες αποζημιώσεις απόλυσης. Σημειωτέον ότι η τρόικα έριξε πολύ νερό στο κρασί της στο σημείο αυτό και οι αποζημιώσεις μειώνονται για μικτούς μισθούς άνω των 2.000 ευρώ.Oι κρίσιμες διατάξεις του Μνημόνιου 3 για τα εργασιακά είναι πέντε:

1) Η αποδέσμευση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των εμπορικών καταστημάτων από το ωράριο λειτουργίας τους.
2) Η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
3) Ο εξορθολογισμός των απολύσεων αποζημιώσεως εργαζομένων.
4) Η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε σχέση με την Επιθεώρηση Εργασίας.
5) Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, σε θεμιτά πλαίσια για τους εργαζόμενους.Κάθε διάταξη του νομοσχεδίου αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση που υπήρχε και αποκαλύπτει ένα προνόμιο κάποιας συντεχνίας. Οι 300 σελίδες του αποτελούν την καλύτερη "Ιστορία των οικονομικών στρεβλώσεων της Ελλάδας 1974-2012".
Δεν υπάρχουν σχόλια: