Σάββατο, Απριλίου 28, 2012

Aτομικά Δικαιώματα.

Το όραμά μας

Κάθε άτομο έχει αναφαίρετο δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται όπως επιθυμεί, να εκδηλώνει τη θρησκεία, τη –διαφορετική πιθανώς- εθνική καταγωγή του, τη γλώσσα ή τις πεποιθήσεις του, καθώς επίσης και το δικαίωμα να επιχειρεί, να ιδρύει θρησκευτικούς φορείς, οργανώσεις, σχολεία και ενώσεις. Κάθε άτομο έχει αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία, στην ιδιοκτησία των νομίμων κεκτημένων, όπως επίσης και στην ελευθερία διαχείρισης του σώματός του στη ζωή και στο θάνατο. Τα δικαιώματα αυτά προσδιορίζουν τον ιδιωτικό χώρο κάθε ατόμου και δεν είναι ούτε συλλογικά ούτε αθροιστικά – εκατό χιλιάδες άτομα δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ένα τις δικές τους προσεγγίσεις στα θέματα αυτά.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία αγωνίζεται για τον σεβασμό του φυλετικού, θρησκευτικού, εθνικού αυτοπροσδιορισμού κάθε Έλληνα πολίτη και κατ' επέκταση τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων της Ελλάδας.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία αγωνίζεται για την αποποινικοποίηση της χρήσης των τοξικοεξαρτητικών ουσιών, την αναγνώριση όλων των δικαιωμάτων στα ζευγάρια του ίδιου φύλου και την απλοποίηση των διαδικασιών για τη καύση των νεκρών.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί απαράδεκτο κάθε καταναγκασμό των "πολλών" στους "λίγους" και θεωρεί μοναδική έννοια ισότητας την ισότητα απέναντι στους νόμους, καθώς κάθε άλλη μορφή ισότητας αποτελεί βίαιο καταναγκασμό και ως εκ τούτου είναι απορριπτέα

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα ατομικά δικαιώματα των ευπαθών ομάδων και ατόμων. Η προσέγγιση απέναντι στη δημόσια διοίκηση είναι και πάλι αντίστροφη. Τα δικαιώματα των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων είναι κατοχυρωμένα με διεθνείς συμβάσεις και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει όλες τις προβλεπόμενες πρόνοιες.

Κυρίως στο θέμα των υποδομών, η πολιτεία είναι υπόλογη για τη δημιουργία όλων των υποδομών πρόσβασης και διευκόλυνσης.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της πολιτείας σε αυτό τον τομέα επισύρει αυτοδίκαιη αποζημίωση και αποκατάσταση στους δικαιούχους, χωρίς πολύπλοκες δικαστικές διαδικασίες.

Επειδή η χώρα μας αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα στον τομέα αυτό, η Φιλελεύθερη Συμμαχία δηλώνει την ξεκάθαρη πρόθεσή της να αγωνιστεί για όλα τα ατομικά δικαιώματα ανεξαιρέτως, αλλά αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει θέματα που δεν βλέπουν συχνά το φως του δημόσιου πολιτικού διαλόγου:

Κατάργηση της στρατιωτικής θητείας και μετατροπή του ελληνικού στρατού σε επαγγελματικό

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση της υποχρέωσης στρατιωτικής ή εναλλακτικής θητείας και προτείνει τη συγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων αποκλειστικά σε εθελοντική και επαγγελματική βάση.

Αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των τοξικοεξαρτητικών ουσιών

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία δεν θεωρεί με κανέναν τρόπο ότι η χρήση τοξικοεξαρτητικών ουσιών αποτελεί έγκλημα. Κάθε πολίτης στον ιδιωτικό του χώρο είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται ελεύθερα το σώμα του και να καταναλώνει όποιου είδους ουσίες επιθυμεί. Φυσικά, η ελευθερία χρήσης τοξικοεξαρτητικών ουσιών δεν επεκτείνεται σε περιπτώσεις που θέτουν σε κίνδυνο άλλους πολίτες (π.χ. οδήγηση).


Θεσμοθέτηση της «Βιολογικής Διαθήκης»

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν και έχει υπογράψει και κυρώσει τη «Συνθήκη του Οβιέδο» για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων να ορίζουν μόνα τους τον τρόπο διάθεσης του σώματός τους και να καταγράφουν τις επιθυμίες του αυτές σε μια «Βιολογική Διαθήκη».

Στη Βιολογική Διαθήκη κάθε άτομο θα πρέπει να έχει και το δικαίωμα να επιλέξει, εφόσον το επιθυμεί, και την μετά θάνατο καύση του σώματός του, τη δωρεά οργάνων και ιστών ή τη παραχώρηση της σωρού του σε σχολές ιατρικής. Η θρησκευτική τελετή της κηδείας θα πρέπει να είναι προαιρετική και να εξαρτάται από την επιθυμία του πιστού, ενώ κάθε άτομο θα πρέπει να έχει και το δικαίωμα επιλογής πολιτικής κηδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: