Πέμπτη, Απριλίου 19, 2012

Διανομή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.Διανομή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου

Το όραμά μας :

Μια Ελλάδα της απόλυτης προστασίας των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της αξιοποίησης προς όφελος των πολιτών της και του περιβάλλοντος κάθε πλουτοπαραγωγικού της πόρου που αφήνει το κράτος ανεκμετάλλευτο και/ή να καίγεται, να καταστρέφεται και να λεηλατείται.

Μια Ελλάδα ευκαιριών και κινήτρων.

Η παρουσία του κράτους στην οικονομία και η έκταση της δημόσιας περιουσίας βρίσκεται σε επίπεδα συγκρίσιμα με τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Είναι θεμελιώδης η ανάγκη της απεμπλοκής του κράτους, όχι μόνο από τη δράση του ως επιχειρηματία αλλά και ως κατόχου περιουσίας.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει τη δωρεάν διανομή σε όλους τους πολίτες, σε ίσης οικονομικής αξίας μερίδια, όλης της μη αξιοποιούμενης ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων δασικών εκτάσεων (εκτός ειδικών εξαιρέσεων, όπως τους αρχαιολογικούς χώρους, τους αιγιαλούς, τους εθνικούς δρυμούς, τις περιοχές NATURA 2000 και περιοχές σημαντικές για την εθνική ασφάλεια).

Η πρόταση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας είναι βασισμένη:

στην αρχή ότι η περιουσία του ελληνικού κράτους αποτελεί κτήμα όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων
στην αρχή της επέκτασης και προστασίας των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ως θεμελίου για την δημιουργία κεφαλαίου που τροφοδοτεί την ανάπτυξη
στον προσανατολισμό της υπέρ της δημιουργίας εκείνων των συνθηκών που παρέχουν σε όλους του Έλληνες τις ευκαιρίες και τα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους φιλοδοξίες.
στην επιτυχημένη διεθνή εμπειρία από παρόμοιες πολιτικές.
στην θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την προστασία του περιβάλλοντος μετατρέποντάς το σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμη και προσοδοφόρα λειτουργία.
στην απόλυτη αποτυχία κάθε παρέμβασης του ελληνικού κράτους που έγινε στο παρελθόν για τη προστασία του περιβάλλοντος, και στην διεθνή εμπειρία από το φαινόμενο της «τραγωδίας των κοινών».
στην διαπίστωση ότι με τις σημερινές συνθήκες τα καλύτερα τμήματα αυτής της περιουσίας περνούν σταδιακά σε χέρια ιδιωτών με αδιαφανείς διαπλεκόμενες διαδικασίες ή βίαιες καταπατήσεις.
στη βεβαιότητα ότι η τεράστια προσφορά γης που θα υπάρξει θα μειώσει την αξία της γης στα αστικά κέντρα και ιδίως στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, πράγμα που θα ευνοήσει την οικοδόμηση νέων κτηρίων στη θέση παλαιών πολυκατοικιών, έτσι ώστε να μην αποτελεί πλέον πολυτέλεια η ύπαρξη μεγάλων χώρων πρασίνου γύρω από τα νέα κτήρια.


Η υλοποίηση της πρότασης αυτής προαπαιτεί φυσικά τη λεπτομερή καταγραφή και χαρτογράφηση όλης της μη πολεοδομημένης γης που ανήκει στο ελληνικό κράτος (ολοκλήρωση Κτηματολογίου) ώστε να είναι εφικτή η διανομή της σε ίσης αξίας μερίδια σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω αποτελεί, αφενός, η κωδικοποίηση του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας ώστε να θέτει απλούς και μη αντικρουόμενους κανόνες και, αφετέρου, οι απαραίτητες συγχωνεύσεις των υπηρεσιών που εκδίδουν σήμερα επανειλημμένες γνωμοδοτήσεις πολλών συναρμόδιων φορέων (πολεοδομίες, δασαρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων κλπ).

http://www.greekliberals.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια: