Παρασκευή, Νοεμβρίου 04, 2011

Οι απαντήσεις μου στο ερωτηματολόγιο του Δήμου Ωρωπού.


Ο Δήμος Ωρωπού κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ενεργά στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2014, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. Οι δράσεις που πρότεινα είναι οι εξής:

Γενικός Στόχος 1.1.1: Μείωση της ανεργίας των νέων
Δράση 1: Κίνητρα για επενδύσεις
Δράση 2: Σύντομες αδειοδοτήσεις νέων επιχειρήσεων

Γενικός Στόχος1.1.2: Μείωση της ανεργίας ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού.
Δράση 1: Επιβράβευση (διαφήμιση) των επιχειρήσεων που απασχολούν ευαίσθητα άτομα.

Γενικός Στόχος 1.2.1: Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Δράση 1: Διοργάνωση εκθέσεων προβολής
Δράση 2: Διαφήμιση.

Γενικός Στόχος 1.2.2: Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και επέκταση του μέσου χρόνου παραμονής.
Δράση 1: Κέντρα Ενημέρωσης Επισκεπτών βασισμένα στους εθελοντές.

Γενικός Στόχος 1.3.1: Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας.
Δράση 1: Πώληση ή ενοικίαση της Ακίνητης Περιουσίας
Δράση 2: Διοικητήριο στις Φυλακές για εξοικονόμηση πόρων

Γενικός Στόχος 2.1.1: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Δράση 1: Αποχετευτικό δίκτυο – Βιολογικοί Καθαρισμοί
Δράση 2: Κίνητρα (φοροαπαλλαγές, διαφήμιση, κτλ.) για Βιολογικούς Βόθρους (βραχυπρόθεσμα).

Γενικός Στόχος 2.2.1: Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας στο σύνολο του Δήμου Ωρωπού.
Δράση 1: Ανάθεση της αποκομιδής σε ιδιωτικές εταιρείες με διαγωνισμό.
Δράση 2: Πώληση των απορριμματοφόρων του Δήμου.

Γενικός Στόχος 2.2.2: Επέκταση των διαδικασιών ανακύκλωσης.
Δράση 1: Τοποθέτηση περισσότερων κάδων.
Δράση 2: Καμπάνιες στα νοικοκυριά.
Δράση 3: Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Γενικός Στόχος 2.3.1: Βελτίωση των υποδομών μεταφορών και προσπελασιμότητας.
Δράση 1: Ανάπλαση πεζοδρομίων και διαπλάτυνση.
Δράση 2: Αφαίρεση από τη Δημοτική Αστυνομία όλων των εμποδίων.


Γενικός Στόχος 2.3.2: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας.
Δράση 1: Περιφερειακή Οδός
Δράση 2: Πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου – Ποδηλατόδρομοι

Γενικός Στόχος 2.3.3 : Ολοκλήρωση και επέκταση των βασικών αστικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, κλπ.)
Δράση 1: Φωτισμός παντού.

Γενικός Στόχος 2.4.1: Χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μες σκοπό την περιβαλλοντική προστασία και τη βελτίωση της οικονομικής θέσης του Δήμου.
Δράση 1: Ενεργειακή αυτονόμηση όλων των δημοτικών κτηρίων.
Δράση 2: Καμπάνια για «πράσινες στέγες».

Γενικός Στόχος 3.1.1: Αναβάθμιση και συμπλήρωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Δράση 1: Ίδρυση Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Δράση 2: «Βοήθεια στο Σπίτι» από τους εθελοντές.

Γενικός Στόχος 3.1.2: Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.
Δράση 1: Κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων στην υγεία.

Γενικός Στόχος 3.2.1: Αναβάθμιση και συμπλήρωση των διαθέσιμων υποδομών εκπαίδευσης.
Δράση 1: Ανάπλαση σχολικών κτηρίων από εθελοντές.

Γενικός Στόχος 3.3.1: Ανάπλαση και αξιοποίηση της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς.
Δράση 1: Μόνιμη φωταγώγηση των σημαντικών κτηρίων.
Δράση 2: Δημιουργία Ιστορικού Αρχείου του Δήμου.
Δράση 3: Μουσείο Ωρωπού.

Γενικός Στόχος 3.4.1: Βελτίωση των διαθέσιμων υποδομών άθλησης σε κάθε σημείο του Δήμου Ωρωπού.
Δράση 1: Τακτικότερη συντήρηση.

Γενικός Στόχος 3.4.2: Αύξηση των δυνατοτήτων άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης των δημοτών.
Δράση 1: Υποστήριξη των υφιστάμενων συλλόγων.
Δράση 2: Κίνητρα για αθλητικές επενδύσεις.

Γενικός Στόχος 4.1.1: Πιστοποίηση, έλεγχος και αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών.
Δράση 1: Κάρτα προσέλευσης υπαλλήλων.
Δράση 2: Μείωση αριθμού συμβασιούχων.

Γενικός Στόχος 4.2.1: Αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού των Δημοτικών Υπηρεσιών.
Δράση 1: Δημαρχείο στο κτήριο Φυλακών.

Γενικός Στόχος 4.2.2: Επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Δράση 1: Τοποθέτηση οθονών σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Γενικός Στόχος 4.3.1: Βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών.
Δράση 1: Διεκπεραίωση συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας.
Δράση 2: Απλοποίηση διαδικασιών.

Γενικός Στόχος 4.4.1: Διαρκής αναβάθμιση των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού.
Δράση 1: Επιβράβευση των ποιοτικότερων υπαλλήλων.
Δράση 2: Ενθάρρυνση για συμμετοχή σε σεμινάρια Δημόσιας Διοίκησης.

Γενικός Στόχος 4.5.1: Ανάπτυξη συνεργασιών με κεντρικούς φορείς.
Δράση 1: Με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Δράση 2: Με Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Γενικός Στόχος 4.5.2: Ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο.
Δράση 1: Ενεργοποίηση και επέκταση του Γραφείου Εθελοντισμού.

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για τη μείωση των περιττών δαπανών του Δήμου και την αύξηση των πιο αναγκαίων:
Α) Με τη δημιουργία Γενικού Διοικητηρίου στις Φυλακές απαλάσσονται οι φορολογούμενοι από έξοδα ενοικίων στο Δημαρχείο, στο Αστυνομικό Τμήμα, στο Λιμεναρχείο, κτλ.
Β) Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και μείωση του αριθμού των υπαλλήλων. Λειτουργία των εκπαιδευτικών τμημάτων της ΚΕΔΩ από εθελοντές.
Γ) Με τα παραπάνω (καθώς και με την πώληση των απορριμματοφόρων) απελευθερώνονται περισσότερα χρήματα για τις υποδομές και την πρόνοια: Για βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τους άπορους, για τους ηλικιωμένους, για παιδικές χαρές, για δρόμους, για ύδρευση-αποχέτευση-φωτισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: