Κυριακή, Ιουνίου 26, 2011

Η διάλεξη του Κώστα Στούπα στη Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη (αρχή από το χρονικό σημείο 10.20'').


Watch live streaming video from mindsunlimited at livestream.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: