Κυριακή, Μαρτίου 28, 2010

Προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα της κ. Μπιρμπίλη για την απορρύπανση του Ασωπού.


Xωρίς αμφιβολία, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμπίλη για την απορρύπανση του Ασωπού αποτελούν μια αισιόδοξη νότα.

Ιδιαίτερα η πρόταση κατασκευής Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Βιομηχανικών Λυμάτων, για την οποία η μελέτη της κ. Λοϊζίδου υπάρχει από το 1996 και συνεχίζει να «λιμνάζει» στα συρτάρια της ελληνικής γραφειοκρατίας, θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί ακόμα και με αυτοχρηματοδότηση.

Εκτός από τα παραπάνω μέτρα, είναι αναγκαίο να υποστηριχτεί και η ίδρυση Ειδικής Εταιρείας Μελετών και Αξιολόγησης από τις ίδιες τις βιομηχανίες της ΒΙ.ΠΕ Οινοφύτων και η οποία θα συναποτελείται από μέλη του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βοιωτίας, από πολίτες, από φορείς και από επιχειρήσεις. Ο Σ.Β.Β. μπορεί να χρηματοδοτεί την παραπάνω Εταιρεία για μελέτες εξεύρεσης λύσεων, προσφέροντας ουσιαστική πληροφόρηση στο κοινωνικό σύνολο.

Επειδή οι κρατικοί έλεγχοι φαίνονται τραγικά ανεπαρκείς, χρήσιμη θα ήταν και η επικουρική στήριξη των επιθεωρητών περιβάλλοντος του Υπουργείου και των Νομαρχιών από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές. Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθεί η κατασκευή της Βιομηχανικής Ζώνης Τανάγρας με την προϋπόθεση της πλήρους εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με την ταυτόχρονη θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων προς τις βιομηχανίες για περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: