Πέμπτη, Φεβρουαρίου 25, 2010

Ο Μάκης Βασιλόπουλος στο περιοδικό netweek.


Το στέλεχος της κίνησης πολιτών "Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος" κ. Μάκης Βασιλόπουλος παραχώρησε στο έγκυρο μηνιαίο περιοδικό netweek συνέντευξη σχετική με το αντικείμενό του, τις Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής και Αυτοματισμών Γραφείου την οποία παραθέτουμε. Ο κ. Μάκης Βασιλόπουλος είναι Διευθυντής Πωλήσεων του Τομέα Αυτοματισμού Γραφείου της Intersys A.E. Η κοινωνική του δραστηριότητα είναι έντονη στην περιοχή μας, αφού εκτός από τη συμμετοχή του στην κίνηση πολιτών "Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος", διατελεί και πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου της Νέας Πολιτείας .

Η συνέντευξη:

Η Intersys Α.Ε. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο της παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, των Συστημάτων Οργάνωσης Γραφείου και των Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων. Τα τελευταία δύο χρόνια η Intersys, με σύμμαχό της την Canon, δραστηριοποιείται στο χώρο των Managed Print Services (MPS). Ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων του Τομέα Αυτοματισμού Γραφείου της Intersys Α.Ε., μας εξηγεί γιατί οι λύσεις MPS είναι μονόδρομος στην προσπάθεια των εταιρειών να ελέγξουν και να μειώσουν τα εκτυπωτικά τους κόστη. Η Intersys προσφέρει στην ελληνική αγορά μια από τις πιο αξιόλογες προτάσεις σε αυτόν τον τομέα και αναλύει τους λόγους.

NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης και η δομή της Intersys και ποια η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Η δομή της Intersys περιλαμβάνει δύο εταιρικούς τομείς. Ο Τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με την αντιπροσώπευση και τη διάθεση καταναλωτικών προϊόντων κορυφαίων Οίκων της παγκόσμιας αγοράς. Πέρα από τη μακρόχρονη συνεργασία της Intersys με την Canon, την Toshiba και την Pioneer, ήρθε πρόσφατα να προστεθεί και η TomTom, μια ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στο χώρο των συστημάτων πλοήγησης.

Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Αυτοματισμού Γραφείου ασχολείται με λύσεις και υπηρεσίες για το περιβάλλον γραφείου, που περιλαμβάνουν κυρίως εκτυπωτικό εξοπλισμό της Canon. Προσεγγίζουμε την αγορά ακολουθώντας ένα B2B μοντέλο πωλήσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα καλύπτεται από δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ανά νομό. Ο συγκεκριμένος Τομέας παράγει περίπου το 30% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.

Οσον αφορά τα προϊόντα του Τομέα, τα Ασπρόμαυρα Πολυλειτουργικά Μηχανήματα της Canon καταλαμβάνουν την πρώτη θέση πωλήσεων στην ελληνική αγορά, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αναπτυχθεί σημαντικά στο χώρο των MPS και διαχειριζόμαστε σημαντικό αριθμό συμβολαίων.

NetWeek: Ας μιλήσουμε για το κομμάτι των λύσεων περιβάλλοντος γραφείου και ειδικά για τα MPS. Ποιες είναι οι λύσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Intersys;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Η Intersys ταυτιζόμενη με την προϊοντική γκάμα της Canon σε hardware και software, κατάφερε εύκολα να διεισδύσει στην αγορά των MPS και στη συνέχεια να καθορίσει την ανάπτυξή της. Διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό, καθώς προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία με στόχο τον εξορθολογισμό των εκτυπωτικών διαδικασιών του πελάτη μας.

NetWeek: Μιλήστε μας για αυτή την ολοκληρωμένη μεθοδολογία εξορθολογισμού...

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Καταρχάς, έχουμε τη δυνατότητα και τη γνώση να πραγματοποιήσουμε ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη στο περιβάλλον των υποψήφιων πελατών μας, μέσα από την οποία αναδεικνύουμε τα υφιστάμενα εκτυπωτικά κόστη, αλλά και τα πιθανά προβλήματα λειτουργικότητας, όπως η έλλειψη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, η μειωμένη παραγωγικότητα κ.λπ.

Στη συνέχεια, αξιολογούμε τις ανάγκες και καταλήγουμε σε συγκεκριμένη πρόταση που μειώνει σημαντικά το εκτυπωτικό κόστος, βελτιώνει τη λειτουργικότητα και κατ’ επέκταση αυξάνει την παραγωγικότητα. Η πρόταση βασίζεται σε συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία που προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από τη μελέτη.

Η προσφερόμενη υπηρεσία αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διάθεσης εξοπλισμού, διαχείρισης αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης. Η υπηρεσία δεν προϋποθέτει την αγορά πάγιου εξοπλισμού από την πλευρά του πελάτη, ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού του.


NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης και η δομή της Intersys και ποια η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Η δομή της Intersys περιλαμβάνει δύο εταιρικούς τομείς. Ο Τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με την αντιπροσώπευση και τη διάθεση καταναλωτικών προϊόντων κορυφαίων Οίκων της παγκόσμιας αγοράς. Πέρα από τη μακρόχρονη συνεργασία της Intersys με την Canon, την Toshiba και την Pioneer, ήρθε πρόσφατα να προστεθεί και η TomTom, μια ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στο χώρο των συστημάτων πλοήγησης.

Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Αυτοματισμού Γραφείου ασχολείται με λύσεις και υπηρεσίες για το περιβάλλον γραφείου, που περιλαμβάνουν κυρίως εκτυπωτικό εξοπλισμό της Canon. Προσεγγίζουμε την αγορά ακολουθώντας ένα B2B μοντέλο πωλήσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα καλύπτεται από δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ανά νομό. Ο συγκεκριμένος Τομέας παράγει περίπου το 30% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.

Οσον αφορά τα προϊόντα του Τομέα, τα Ασπρόμαυρα Πολυλειτουργικά Μηχανήματα της Canon καταλαμβάνουν την πρώτη θέση πωλήσεων στην ελληνική αγορά, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αναπτυχθεί σημαντικά στο χώρο των MPS και διαχειριζόμαστε σημαντικό αριθμό συμβολαίων.

NetWeek: Ας μιλήσουμε για το κομμάτι των λύσεων περιβάλλοντος γραφείου και ειδικά για τα MPS. Ποιες είναι οι λύσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Intersys;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Η Intersys ταυτιζόμενη με την προϊοντική γκάμα της Canon σε hardware και software, κατάφερε εύκολα να διεισδύσει στην αγορά των MPS και στη συνέχεια να καθορίσει την ανάπτυξή της. Διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό, καθώς προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία με στόχο τον εξορθολογισμό των εκτυπωτικών διαδικασιών του πελάτη μας.

NetWeek: Μιλήστε μας για αυτή την ολοκληρωμένη μεθοδολογία εξορθολογισμού...

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Καταρχάς, έχουμε τη δυνατότητα και τη γνώση να πραγματοποιήσουμε ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη στο περιβάλλον των υποψήφιων πελατών μας, μέσα από την οποία αναδεικνύουμε τα υφιστάμενα εκτυπωτικά κόστη, αλλά και τα πιθανά προβλήματα λειτουργικότητας, όπως η έλλειψη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, η μειωμένη παραγωγικότητα κ.λπ.

Στη συνέχεια, αξιολογούμε τις ανάγκες και καταλήγουμε σε συγκεκριμένη πρόταση που μειώνει σημαντικά το εκτυπωτικό κόστος, βελτιώνει τη λειτουργικότητα και κατ’ επέκταση αυξάνει την παραγωγικότητα. Η πρόταση βασίζεται σε συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία που προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από τη μελέτη.

Η προσφερόμενη υπηρεσία αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διάθεσης εξοπλισμού, διαχείρισης αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης. Η υπηρεσία δεν προϋποθέτει την αγορά πάγιου εξοπλισμού από την πλευρά του πελάτη, ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού του.


--------------------------------------------------------------------------------
NetWeek: Μία παλαιότερη, σχετικά, μελέτη της IDC υποστηρίζει ότι το 90% των επιχειρήσεων δεν μπορούν να εκτιμήσουν τα έξοδά τους σε εκτύπωση εγγράφων. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που καθιστούν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, τον υπολογισμό μιας δαπάνης που κάθε άλλο παρά αμελητέα μπορεί να θεωρηθεί;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο. Ακόμη και αν καταφέρει μια εταιρεία να υπολογίσει το πρωτογενές εκτυπωτικό της κόστος, που αποτελείται από το άθροισμα των αναλωσίμων υλικών και το κόστος συντήρησης σε βάθος χρόνου, καθώς επίσης και το κόστος κτήσης, είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογίσει το δευτερογενές κόστος.

Το δευτερογενές κόστος περιλαμβάνει παράγοντες και σχετικά κόστη, όπως είναι ο χαμένος χρόνος του προσωπικού στην υποστήριξη κάθε λειτουργίας και στη διαχείριση των παγίων. Επίσης, υπεισέρχονται παράγοντες όπως είναι, π.χ., η υπερβολική κατανάλωση χαρτιού. Συνήθως, τα δευτερογενή κόστη υπολογίζονται κατά προσέγγιση.

NetWeek: Πώς αντιμετωπίζουν τα MPS της Intersys αυτά τα δευτερογενή κόστη;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Η πρόταση μας προς τον υποψήφιο πελάτη δεν περιλαμβάνει ούτε σχετικά ούτε «κρυφά», αλλά μόνο πολύ συγκεκριμένα κόστη. Στον πελάτη που θα επιλέξει λύση MPS της Intersys παρέχουμε σταθερές αξίες χρέωσης. Συνεπώς, το κόστος εκτύπωσης εξαρτάται μόνο από την αύξηση ή τη μείωση της παραγωγής.

Επιπλέον, τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης του εξοπλισμού περιορίζουν στο ελάχιστο την εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού στην υποστήριξη των λειτουργιών. Ανά πάσα στιγμή, ο πελάτης μας μπορεί να προβλέψει το εκτυπωτικό του κόστος μέσα σε μια πενταετία, να επιμερίσει τα κέντρα κόστους ανά τμήμα και ανά επιχειρηματική μονάδα, και να εφαρμόσει οποιαδήποτε πολιτική μείωσης της παραγωγής. Ολα αυτά πραγματοποιούνται χωρίς επιπτώσεις στη λειτουργικότητα.

NetWeek: Σε τι είδους εταιρείες απευθύνονται οι λύσεις MPS; Μπορείτε να αναφέρεται ενδεικτικά κάποιους πελάτες σας;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Οι λύσεις MPS απευθύνονται σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον με σχετικά διευρυμένο όγκο παραγωγής εκτυπώσεων. Οι εταιρείες που οι εκτυπωτικές τους ανάγκες δεν εντάσσονται σε MPS, μπορούν να μειώσουν τα κόστη τους με εκτυπωτικά πολυμηχανήματα της Canon που προσφέρουν οικονομία και αυξημένη λειτουργικότητα.

Το τμήμα MPS της Intersys απευθύνεται κυρίως στον Ιδιωτικό Τομέα και μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, του έχει ανατεθεί σημαντικός αριθμός συμβολαίων με διαρκώς αυξητικές τάσεις. Ενδεικτικά, αναφέρω την Eurobank, την ΑΓΕΤ Ηρακλής, τον Ομιλο Παζαρόπουλο, την ClaxoSmithKline και την Ελεύθερη Τηλεόραση - Alter. Στο πελατολόγιό μας ανήκουν και άλλες πολύ σημαντικές εταιρείες στο χώρο του αυτοκινήτου και των τηλεπικοινωνιών.

--------------------------------------------------------------------------------
NetWeek: Ποιο είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα όσον αφορά την υλοποίηση των MPS λύσεων;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Οπως ανέφερα και προηγμένως, διαθέτουμε την πληρέστατη γκάμα προϊόντων της Canon, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στο χώρο του IT Integration. Πέρα όμως από τα προϊόντα, η μακροχρόνια και πολυεπίπεδη συνεργασία μας με την Canon μάς επιτρέπει να λειτουργούμε υιοθετώντας την τεχνογνωσία και τα πρότυπα μιας άρτια οργανωμένης πολυεθνικής εταιρείας.

Ταυτόχρονα, όμως, διαθέτουμε την ευελιξία μιας ελληνικής επιχείρησης που είναι σε θέση να ξέρει καλά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς και να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις προς όφελος του πελάτη, παράγοντας πολύ σημαντικός για τη διαχείριση ενός συμβολαίου εν εξελίξει.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα software διαχείρισης εκτυπώσεων, πολύ αξιόπιστα προϊόντα και άκρως ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ομάδα MPS της Intersys, μας καθιστούν τη βέλτιστη επιλογή προμηθευτή εκτυπωτικών λύσεων και υπηρεσιών.

NetWeek: Ποια είναι τα σχέδια σας και πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της Intersys για το μέλλον;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: H δραστηριοποίησή μας στο χώρο των MPS λύσεων αποτελεί μια στρατηγική επιλογή στην οποία έχουμε επενδύσει σημαντικά και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε. Η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για την εταιρεία μας μέσα στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Στόχος μας για το 2010 είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς και να προσφέρουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις υπηρεσίες με πραγματική αξία, μειώνοντας τα εκτυπωτικά τους κόστη. Στην αγορά είναι πλέον έντονη η τάση μείωσης εξόδων και οι ελληνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι οι λύσεις MPS μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Intersys ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που διέγνωσαν και αξιοποίησαν αυτή την τάση και την ευκαιρία που παρουσιάστηκε, καθώς θεωρώ ότι οι λύσεις Managed Print Services ήρθαν για να μείνουν.

Ανάθεση σύμβασης MPS στην INTERSYS A.E. από το ALTER
H ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALTER CHANNEL) ανέθεσε πρόσφατα στην Intersys σύμβαση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης (MPS) και λογισμικού e-maintenance, για ηλεκτρονική βλαβοληπτική παρακολούθηση και αυτοματοποιημένη παραγγελία αναλωσίμων. Για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθούν ασπρόμαυρα και έγχρωμα πολυμηχανήματα γραφείου της Canon, τα οποία θα εγκατασταθούν σε 5 διαφορετικές Διευθύνσεις, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

--------------------------------------------------------------------------------

netweek (T. 237)

Δεν υπάρχουν σχόλια: