Πέμπτη, Ιουνίου 26, 2008

Η αποτυχία των πολιτικών και η στείρα αντίδραση ορισμένων φορέων πιο επικίνδυνες από την επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ.

Η Περιφερειακή Κίνηση Αττικής της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, εκφράζει την ανησυχία της για την επέκταση του διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) δίπλα από το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ αλλά και για την υποκρισία ορισμένων φορέων, πολιτικών και μη, οι οποίοι υιοθετούν επικίνδυνες απόψεις για την κατάσταση στο Θριάσιο Πεδίο.

Η ασύμμετρη ανάπτυξη που επιτεύχτηκε στη χώρα μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση του 40% του δευτερογενούς τομέα παραγωγής στη Δυτική Αττική, την παράλληλη ανεπάρκεια των ελέγχων, την κακή χωροθέτηση και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, δε συνοδεύτηκε ποτέ από έγκυρους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οπότε στην Ελλάδα συναντούμε μη καταρτισμένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των Νομαρχιών να διαχειρίζονται δύσκολες, συγκριτικά με το γνωστικό τους πεδίο, υποθέσεις, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τα νοσηρά και ύποπτα φαινόμενα ελλιπών ελέγχων.

Μας προκαλεί πολλά ερωτηματικά η στάση των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως του Νομάρχη Δυτικής Αττικής και του Δημάρχου Ελευσίνας, οι οποίοι αφενός φαίνονται να πρωτοστατούν στις αντιδράσεις εναντίον της επέκτασης των ΕΛ.ΠΕ., αφετέρου είναι οι ίδιοι που επέτρεψαν την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος εργοστασίου της OWENS και που ενέκριναν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χαρακτηρίζοντας την περιοχή «βιομηχανική ζώνη» αντί για «ζώνη ασφαλείας». Επιπλέον, οι πολιτικοί ταγοί της Νομαρχίας και των Δήμων της Δυτικής Αττικής, ποτέ δεν ενημέρωσαν τους κατοίκους για τη σημασία και το θετικό ρόλο της βιομηχανικής παραγωγής και τις δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε επένδυση να αντιμετωπίζεται εχθρικά.

Από κοντά, το «Συντονιστικό Φορέων του Θριασίου» δαιμονοποιεί τη βιομηχανική ανάπτυξη στο σύνολό της, σε μια περιοχή στην οποία το 65% των εργαζομένων ζουν από αυτή! Η ανακοίνωσή του στις 9/6/2008 θα μπορούσε να έχει τον τίτλο: «Όχι σε όλα», αφού στρέφεται εναντίον του ΧΥΤΑ Φυλής, εναντίον του Βιολογικού Καθαρισμού Ασπροπύργου, εναντίον της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων, χωρίς καμμία αντιπρόταση. Άραγε δεν τους έχει ενημερώσει κανείς για την αισθητή βελτίωση του κόλπου της Ελευσίνας τα τελευταία χρόνια χάρη στο Βιολογικό Καθαρισμό της Ψυττάλειας ;

Η Περιφερειακή Κίνηση Αττικής της Φιλελεύθερης Συμμαχίας με αίσθημα ευθύνης, προσηλωμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και εμφορούμενη από την κοινή λογική προτείνει, καταρχήν, την απλοποίηση του νομικού πλαισίου και την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, η Οδηγία Σεβέζο η οποία εκδόθηκε για περιπτώσεις Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Εκτασης (ΒΑΜΕ) και επιβάλλει την ύπαρξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τέτοιων ατυχημάτων, θεωρούμε ότι είναι επείγον να εφαρμοστεί.

Η Περιφερειακή Κίνηση Αττικής της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, με συνέπεια στις φιλελεύθερες αρχές μας της ελεύθερης οικονομίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από κρατικούς αλλά και ανεξάρτητους φορείς, θετική απέναντι στην ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής, προτείνει:

1) Την επικουρική στήριξη των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των Νομαρχιών για τον έλεγχο της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από ανεξάρτητους και από ιδιωτικούς φορείς. Για παρόμοιες περιπτώσεις στο εξωτερικό, υπάρχουν ορκωτοί μηχανικοί οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι και η υπογραφή τους θεωρείται αξιόπιστη από όλους. Σε τυχόν πρόστιμα που θα επιβάλλονται προτείνουμε να υπάρχει προθεσμία ημερών στην πληρωμή τους.

2 ) Την παροχή κινήτρων και αντισταθμιστικών ωφελών για τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων και για την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής φιλικότερων προς το περιβάλλον. Ενα τέτοιο κίνητρο θα μπορούσε να είναι ενας τοπικός περιβαλλοντικός φόρος που θα επιβάλλεται στις βιομηχανικές μονάδες αναλόγως το πόσο μολύνουν το περιβάλλον, με βάση την πάγια φιλελευύθερη αρχή : Ο μολύνων πληρώνει.

3) Ανεξαρτήτως του τοπικού περιβαλλοντικού φόρου, το μεγαλύτερο μέρος των φόρων των βιομηχανικών μονάδων θα πρέπει να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία. Είναι άδικο το Υπουργείο Οικονομικών να παίρνει τα χρήματα, και να αφήνει στους κατοίκους του Θριασίου ένα βεβαρυμένο περιβάλλον.

Σε μια χώρα που μαστίζεται από την ανεργία και τη χαμηλή παραγωγικότητα σε πολλούς τομείς, χαιρετίζουμε τη δημιουργική επέκταση των βιομηχανικών μονάδων και υποστηρίζουμε τη δημιουργία και άλλων βιομηχανικών ζωνών και το άμεσο όφελος των τοπικών κοινωνιών απο αυτές, με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.


φιλελεύθερη Αττική
άνεμος ελευθερίας στο Αττικό Τοπίο...
φιλελεύθερη συμμαχία
http://www.greekliberals.net/
Περιφερειακή Κίνηση Αττικής
http://attiki.greekliberals.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: